Meblarstwo - komponenty i technologie 2/2022

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 2 4 2022/2 (254) wiadomości Zadbaj o znak (prawa własności intelektualnej) przed podróżą do chińskiego centrum meblarstwa Zbliżające się 49. Targi CIFF Guangzhou 2022 to okazja, aby przed pokazaniem nowych mebli, ich kolekcji i prezentacją firmy w centrum spotkań „meblowego świata”, zrewidować stan zabezpieczenia swoich praw do znaków towarowych i nie tylko. Nikomu z branży wspomnianych targów prezentować nie trzeba – organizatorzy spodziewają się ponad 4 000 firm i ponad 350 000 branżowych gości, a tegoroczne hasło brzmi: „Design trend, global trade, full supply chain” (ang. Trend wzorniczy, światowy handel, pełen łańcuch dostaw). J akie znaczenie mają targi dla praw własności intelektualnej? Otóż ogrom - ne! Najważniejsze to fakt ujawnienia czy publikacji swoich praw – ten moment, gdy eksponujemy swoje marki czy projekty, zmienia wiele, a dla niektórych projektów wszystko. W przypadku wynalazków czy wzorów użytkowych (jak mechanizmy, konstrukcje) ma to ogromne znaczenie i nieodwracalne skutki. W przypadku znaków i wzorów prze - mysłowych (design), choć prawo nie jest tak rygorystyczne, to praktyka rynkowa już tak. Realia rynku chińskiego to: „kto pierwszy, ten wygrywa”, a za tym idące i znane, niestety, wielu przedsiębiorcom negocjacje dotyczące odkupienia własnych znaków (także designu) zarejestrowanych w Chinach. Bezwzględnie, przed wystawieniem się na targach, a nawet więcej – przed wysłaniem pierwszego za - pytania czy to do potencjalnych partnerów/ kontrahentów, czy do organizatorów, należy dokonać zgłoszenia własnego znaku/wzoru w Chinach. Przypadki, kiedy następnego dnia po wizycie na stoisku targowym, czy nawet wysłaniu pierwszego zapytania e-mailowego zupełnie inna osoba, pochodzenia chińskiego, dokonuje na siebie zgłoszenia de facto cudze - go znaku/wzoru (często w oparciu o zdjęcie naszego towaru), są w Chinach, niestety, na - dal na porządku dziennym. W Chinach obowiązują dwie reguły, które w praktyce utrudniają opieszałym firmom swobodne działania pod własny - mi oznaczeniami. Pierwsza – to możliwość rejestracji nazwy (marki), logo oraz innych dóbr niematerialnych przez każdego, oso - bę fizyczną lub osobę prawną (np. firma, organizacja społeczna), bez względu na pochodzenie i narodowość. Druga – to zasada pierwszeństwa zgłoszenia (ang. first to file). Wiąże się z nią ściśle ogrom - na trudność podważenia nieuczciwego zgłoszenia znaku towarowego dokonane - go przez np. nieuczciwego dystrybutora/ partnera, osobę zarabiającą na odsprzeda - ży cudzych praw (na podstawie wcześniej - szych praw czy np. złej wiary). Problem do tego stopnia przez lata narósł, że 24 mar - ca 2021 r. Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej (NIPA) opubli - kowała specjalny plan działania na rzecz zwalczania rejestracji znaków towarowych w złej wierze, który ma na celu walkę z tym zjawiskiem. Negocjacje dotyczące odkupienia swoich znaków towarowych w Chinach mają za sobą także najwięksi. Przykładem reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz