Meblarstwo - komponenty i technologie 3/2022

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 2 0 2022/3 (255) Podstawowe narzędzia komunikacji z odbiorcą. Fot. Poraj ® Kancelaria Prawno-Patentowa wiadomości Co zrobić, by mieć pełne prawa do logo? Logo to najważniejszy element budowania wizerunku firmy. Identyfikuje i umożliwia komunikację z klientami/odbiorcami. Warto więc zadbać, by skutecznie nabyć do niego prawa. C o należy zrobić i w jakiej kolejności, gdy chcemy LOGO/LOGOTYP na wyłączność? Jak zrobić to w prawnie skuteczny sposób? Jeżeli faktycznie chcemy być właścicielem zamówionego przez nas logo i posiadać prawo wyłącznie dla firmy, by nim dysponować, opierać na nim rozwój swojej marki, a nie tylko schować piękny pro - jekt do szuflady, warto wykonać trzy proste działania: Projekt – Umowa – Rejestracja. Każda inna opcja, która nie uwzględni tych trzech elementów, będzie obarczona dużym ryzykiem. Logo, logotyp, sygnet, hasło – co oznaczają te pojęcia? Używamy pojęć, tj. logo i logotyp, ale nie są one tożsame, choć często potocznie wymien - nie używane. Logo to nazwa dla całości, tj. graficz - nego symbolu tzw. sygnetu oraz nazwy firmy, organizacji, kolekcji. Logotyp [z  gr. logos – słowo, myśl, typos odcisk, obraz] to unikalne przedstawienie nazwy przed - siębiorstwa, produktu, kolekcji, usługi. To podstawowe narzędzie komunikacji z od - biorcą. Uzupełnieniem tych pojęć jest sy - gnet – symbol graficzny często potocznie nazywany właśnie logo oraz hasło firmowe / reklamowe, slogan. Chronologia działań powinna być następująca: 1) Zamówienie logo bądź któregoś z jego elementów – najkorzystniej odpowiednio pod względem prawnym przygotowana umowa; 2) Przyjęcie projektu i poprawne nabycie praw autorskich majątkowych; 3) Rejestracja logotypu jako znaku towa - rowego w krajach, w których planujemy produkować lub importować, sprzedawać towary. Dla projektów gotowych prawidłową ścieżkę zaczynamy od pkt. 2. Dlaczego proponujemyosobną umowę dotyczącą logo? Przez ponad 30 lat w PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa spotkaliśmy się z set - kami przypadków przedsiębiorców, którzy nie posiadali majątkowych praw autor - skich do projektu logo swojej firmy, mimo że zlecili wykonanie projektu, za niego za - płacili i w dobrej wierze go używali. Taka sytuacja jest wynikiem albo braku umowy przenoszącej prawa (sama faktura nie wy - starcza) lub zawarcia umowy, ale bez sku - tecznych postanowień, ze względu na nie - poprawne bądź niepełne zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich majątkowych. Właściwie skonstruowana umowa jest niezbędna do skutecznego przeniesienia praw oraz umożliwienia przedsiębiorcy peł - nego korzystania z własnego logo. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich do logo jest jedną z naj - istotniejszych dla zabezpieczenia praw do kluczowego instrumentu komunikacji marketingowej. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie pokazało nam, że ten etap działań jest pomijany bądź zaniedbany, co w konsekwencji jest szczególnie kłopotliwe

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz