Meblarstwo - komponenty i technologie 5/2022

1 0 3 2022/5 (257) T ec h no l o g i e Nowości Bezpieczne i zdrowsze miejsce pracy Urządzenia suchego odpylania i transportu pneumatycznego firmy KOGI zapewniają efektywne rozwiązania w dziedzinie wyciągu, filtracji i wentylacji w branży drzewnej i meblarskiej. Oferowane urządzenia minimalizują szkodliwe działanie pyłu powstającego przy obróbce drewna, PVC, aluminium, gumy oraz pełnią znaczącą rolę w ochronie zdrowia pracowników wielu zakładów produkcyjnych. K OGI produkuje stanowiskowe odciągi wiórów i pyłów o wydajności od 1100 do 8000 m 3 /h. Do typoszeregu KOGI tego rodzaju odciągów należą W1, W2, W3 oraz W4-4M i W4-5M oraz W5-7M, które to wykonywane sąwdwóchwersjach – z silnikiem elektrycznym montowanym od dołu lub od góry korpusu, w zależności od potrzeby usytu - owania króćca ssącego odciągu. W odciągach wiórów i pyłów stosowane są wyłącznie silniki trójfazowe. OdciągiW4-4M, 5M i 7Mdostępne są również w wersji z regeneracją wibracyjną (ręczna i automatyczna dowyboru). Dla klientów posiadających duże centra obróbcze, okleiniarki oraz pilarki panelowe polecany jest stanowiskowy odciąg wiórów i pyłów typ W4Z, z wibracyjną regeneracją worków filtracyjnych, przeznaczony do sto - sowania na zewnątrz stolarni, hal produk - cyjnych, którego wydajność wynosi do 6600 m 3 /h. Ciekawym produktem jest również odciąg do pyłów z filtrem nabojowym – FN6, którego zwiększona powierzchnia filtracyj - na pozwala na odpylanie drobnych pyłów, np. ze szlifierek lub polerek. Wersja odciągów dobierana jest indywi - dualnie pod potrzeby klienta, zgodnie z okre - ślonym zapotrzebowaniem na powietrze, uwzględniając filtrowane medium. Wszystkie odciągi firmy KOGI wyposażo - ne sąwworki filtracyjne z włókniny poliestro - wej antyelektrostatycznej oraz wytrzymałe bawełniane worki na odpady lub foliowe wor - ki na odpady (do wyboru). Do swoich urządzeń KOGI oferuje worki i włókniny filtracyjne różnej długości, w za - leżności od potrzeb klienta i rodzaju filtrowa - nego medium. Odciągi wiórów i pyłów przeznaczone są do współpracy z pojedynczą obrabiar - ką lub kilkoma jednocześnie, lecz znajdu - jącymi się w bliskiej odległości od siebie. Za pomocą różnego rodzaju rozdzielaczy z zasuwami można podłączyć większą licz - bę obrabiarek jedynie w przypadku, gdy sumaryczne zapotrzebowanie powietrza nie przekroczy wydatku odpylacza w jego punkcie pracy lub gdy dołączone obrabiar - ki nie pracują jednocześnie. Do połączenia odciągów z obrabiarkami oferowane są: węże elastyczne z poliuretanu zbrojonego sprężyną stalową oraz system rur, kolan i kształtek stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej. Firma KOGI projektuje swo - im klientom instalacje odpylania i odwióro - wania na bazie długoletnich doświadczeń. • — artykuł promocyjny Stosowanie odciągów podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejsza zagrożenie pożarowe, a – co ważne – nie zmienia bilansu cieplnego w pomieszczeniach, w których urządzenia pracują. FOT. KOGI reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz