Meblarstwo - komponenty i technologie 10/2021

7 6 2021/10 (250) T ec h no l o g i e Elektrociepłownia o mocy 3,7 MWe w Cogelan (Francja). Nowości Własna energia dzięki odpadom z płyt drewnopochodnych P odobnie jak wiele innych branż w Pol - sce, przemysł meblarski i producenci płyt drewnopochodnych stojąwobliczu rosnących kosztów energii elektrycznej i ciepl - nej. Ponadto aktualne przepisy o gospodarce odpadami spowodowały, że pozostałości pro - dukcyjne z niektórych płyt drewnopochod - nych znalazły się w kategorii odpadów innych niż niebezpieczne. Koszty energii elektrycznej i utylizacji odpadówmają coraz większy wpływ na konkurencyjność krajowych producentów. Rozwiązaniem problemu może być budowa własnej instalacji do spalania odpadów, pro - dukującej równocześnie energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu – tzw. wysokosprawnej kogeneracji (CHP). Prawne i techniczne aspekty spalania odpadówz płyt drewnopochodnych Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady poprodukcyjne z płyt wiórowych, płyt MDF i HDF są klasyfikowane w grupie 030105 jako odpady inne niż niebezpieczne, ze względu na obecność takich substancji, jak żywice, kleje i laminaty. Ich utylizacja poprzez spalanie może odbywać się wyłącznie w instalacjach kotło - wych, spełniających wymagania przepisów o termicznymprzekształcaniu odpadów innych niż niebezpieczne. Zgodnie z nimi konstrukcja takiego kotła musi umożliwiać proces spalania, w którym czas pobytu spalin w temperaturze min. 850°C musi być utrzymywany przez co najmniej 2 s, bez względu na obciążenie kotła. Instalacja musi być wyposażona w dodatkowe palniki podtrzymujące, odpowiedni system po - dawania paliwa i usuwania popiołów, a przede wszystkim w instalację oczyszczania spalin, zapewniającą uzyskanie emisji na poziomie wymaganym dla instalacji i urządzeń spalania odpadówmierzonychw sposób ciągły. Ograniczone możliwości utylizacji od - padów powodują, że ich koszty stale rosną. Niektórzy producenci decydują się na wywóz odpadów za granicę lub ich przekazanie od - biorcom, którzy utylizują je nie zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tymczasem odpady z płyt drewnopo - chodnych są pełnowartościowym paliwem o wysokiej wartości opałowej, z którego można efektywnie produkować energię elek - tryczną i cieplną. Do tego celu niezbędna jest odpowiednio zaprojektowana instalacja, spełniająca nie tylko odpowiednie przepisy środowiskowe, ale również przystosowana Kocioł wodny w zakładzie Ikea opalany odpadami z płyt drewnopochodnych. Fot. VYNCKE Fot. VYNCKE Instalacje firmy VYNCKE do termicznego przetwarzania odpadów z płyt drewnopochodnych służą nie tylko do ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale są przede wszystkim efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej dla firm generujących ten rodzaj odpadu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz