Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

4 6 2021/11 (251) t e mat z b l i s k a Oprogramowani e , automatyzac ja , robotyzac ja technologie Zwiększanie wydajności wytwarzania oraz możliwości elastycznych zmian asortymentu Oprogramowanie F4Design to połączenie nieograniczonego projektowania z funkcjami CAD, z możliwościami CAM oraz internetowego przesyłu danych do innych programów, jak i maszyn sterowanych numerycznie podłączonych do sieci. P rzy pomocy oprogramowań i ma - szyn marki Format4 można zacząć działania związane z Przemysłem 4.0, który wciąż brzmi tajemniczo dla wielu właścicieli zakładów meblarskich. Dlatego firma FELDER podczas tego - rocznych targów Drema, wykorzystując swoje powszechnie dostępne oprogramo - wania i maszyny marki Format4, przed - stawiła, jak taki system działa w praktyce. Decydując się na integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, można mieć nadzieję na zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwo - ści elastycznych zmian asortymentu. – Wszystko zaczyna się od pomysłu na mebel oraz jego projektu w biurze – mówi Piotr Kozielski, manager produktów Fel - der Polska. – Biuro to miejsce w firmie, Centrum Format4 profit H80 21.31 umożliwia wykonanie wszystkich operacji w pionie w trakcie jednego mocowania płyty. Fot. J. Bekas Centrum wiercąco-kołkujące Format4 D-Jet bardzo sprawnie wykonuje nawierty poziome. Fot. J. Bekas gdzie znajduje się oprogramowanie do pro - jektowania Format4 F4Design Platinium oraz istnieje dostęp do sieci internetowej. Oprogramowanie F4Design to połączenie nieograniczonego projektowania z funkcjami CAD, z możliwościami CAM oraz interneto - wego przesyłu danych do innych programów, jak i maszyn sterowanych numerycznie pod - łączonych do sieci. Rozkłada projekt i optymalizuje obróbki Wykonany i zaakceptowany projekt zosta - je w mgnieniu oka wyposażony w okucia i łączniki, a program CAM rozkłada projekt na pojedyncze elementy oraz optymalizuje obróbki pod względem możliwości maszy - ny, na jakiej ma on zostać zrealizowany. W dalszej kolejności programy NC przesłane są do oprogramowania F4Nest Format4, które optymalnie rozkłada for - matki pod kątem jak najlepszego wykorzy - stania materiału oraz przelicza jego ilość niezbędną do realizacji projektu. Oprogramowanie Moduł F4Label jest

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz