Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

5 8 2021/11 (251) t e mat z b l i s k a Oprogramowani e , automatyzac ja , robotyzac ja oprogramowanie Szybkie i wygodne projektowanie mebli w programie CAD Ważną rolę w przemyśle meblarskim odgrywa obecnie inwestowanie w oprogramowanie pozwalające zwiększyć wydajność pracy, wyeliminować błędy produkcji i zautomatyzować czynności powtarzalne lub wymagające dużego zaangażowania czasu. Wymogi te spełnia WOODEXPERT – specjalistyczne oprogramowanie CAD do projektowania mebli i przygotowania produkcji. W OODEXPERT to nowoczesny program CAD, kompatybilny ze środowiskiem SOLIDWORKS, stworzony z myślą o konstruktorach me - bli. Składa się z czterech zintegrowanych ze sobą modułów poświęconych kolejno: projektowaniu, generowaniu dokumentacji płaskiej, generowaniu raportów i kosztory - sów oraz przygotowaniu obróbki na maszy - ny numeryczne. Jego największymi atutami są: skrócenie czasu pracy średnio o 60 proc., łatwa integracja z systemami ERP czy PDM funkcjonującymi w firmie i eliminowanie błędów produkcji. Automatyzacja produkcji rozpoczyna się już na etapie prototypowania mebli. Oknem do dziesiątek funkcjonalności uła - twiających projektowanie jest intuicyjny interfejs programu WOODEXPERT. Każ - dy użytkownik może skorzystać z gotowej biblioteki inteligentnych komponentów, znacząco skracając czas poświęcony na projektowanie. Biblioteka może być dowol - nie rozbudowywana w sposób łatwy i nie - wymagający umiejętności programowania. WOODEXPERT zapewnia użytkownikowi także możliwość adaptowania modeli wy - konanych w innych programach CAD oraz tworzenia biblioteki z katalogu konkret - nego producenta. Wystarczy pobrać pliki udostępnione na stronie internetowej, np. w formacie *.step, dzięki czemu można pra - cować na „obcych” modelach oraz maksy - malnie oszczędzić czas potrzebny do stwo - rzenia nowej biblioteki. Dzięki wyposażeniu programu w funk - cję wykrywania kolizji technologicznych użytkownik dostaje możliwość sprawdze - nia i wyeliminowania błędów produkcji już na wczesnym etapie prototypowania. WOODEXPERT to program składający się z czterech zintegrowanych ze sobą modułów: 1. Moduł Projektowanie. 2. Moduł Dokumentacja. Fot. WOODEXPERT Fot. WOODEXPERT Największą oszczędność czasu pracy za - pewnia automatyczny generator dokumen - tacji płaskiej mebli – w porównaniu z inny - mi sposobami przygotowywania rysunków, dzięki czemu można odzyskać nawet 99 WOODEXPERT jest łatwo integrowalny z systemami ERP i PDM, a dzięki oparciu na bazie danych SQL pozwala na dostęp do zgromadzonych informacji i projektów z do - wolnego stanowiska pracy w firmie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz