Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

5 9 2021/11 (251) Oprogramowani e , automatyzac ja , robotyzac ja t e mat z b l i s k a 3. Moduł BOM. 4. Moduł CAM. Fot. WOODEXPERT Fot. WOODEXPERT reklama proc. czasu. WOODEXPERT automatyzuje także proces tworzenia raportów i doku - mentacji okołoprodukcyjnej. Dzięki moduło - wi BOM konstruktor ma dostęp do 100 proc. danych niezbędnych do procesu produkcji, zgromadzonych w jednym miejscu. Ujedno - licona dokumentacja, raporty HTML gene - rowane za pomocą zaledwie jednego klik - nięcia i możliwość wygenerowania kodu NC na każdą maszynę numeryczną sprawiają, że WOODEXPERT to oprogramowanie zapew - niające producentom mebli kompleksowe wsparcie procesu projektowania i przygoto - wania produkcji mebli. Koniec roku to czas niezmiennie po - święcany na uzupełnianie tegorocznych i planowanie przyszłych kosztów. Warto uwzględnić w nich inwestycje w oprogra - mowanie, które zapewni korzyści nie tylko krótko-, ale i długoterminowe, tym bardziej że WOODEXPERT przygotował wyjątkową ofertę promocyjną, która umożliwi skorzy - stanie z rabatu nawet do -50 proc. Więcej informacji na temat programu: https://woodexpert3d.com/ • — kafal

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz