MEBLE NEWS 2/2021

w y dar zeni a < 15 / Biuletyn Informacyjny OIGPM / czerwiec 2021 T estowanie maszyn i linii technologicznych , możliwość dotknięcia i zobaczenia złożonych mechanizmów , porównania oferty różnych wystawców – to główne założenia targów DREMA, których nie sposób przenieść do sieci . F ot . G rupa MTP Hobby, DREMA Design, Innowacyjna Kuchnia, Tapicernia 4.0, Poli- gon Umiejętności. Będą też wydarzenia cykliczne, takie jak cieszące się ogromnym zainteresowaniem Spotkanie Kobiet Branży Meblarskiej – organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli po raz trzeci, czy Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ, któ- re w tym roku odbędą się po raz dwudziesty. Przez cztery dni targów będzie można podziwiać prace nadesłane na konkurs dla młodzieży „Wyczarowane z drewna”. W tym roku po raz pierwszy na targach DREMA zostaną pokazane prace nadesłane na konkurs „Zbuduj rower z drewna”, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Tech- nologów Drewna Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersy- tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sytuacja na rynku nie pozostawia złudzeń, przyspieszenie automatyzacji i cyfryzacji zakładów produkcyjnych to dziś dla wielu firm kwestia: być albo nie być. Dlatego też Przemysł 4.0 to nieodłączny temat DREMY. W program tegorocznej edycji wpisują się nieodzownie obchody stulecia powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich, które rozpoczyna- ją się 28 maja i potrwają do połowy 2022 r. Targi DREMA nieprzerwa- nie współtworzą historię poznańskich targów od ponad czterdziestu lat, a udział w tej wyjątkowej edycji zdarza się raz na sto lat. Bezpiecznie Choć sytuacja epidemiczna znacznie się poprawiła, to organizatorzy DRE- MY nie zapominają o szczególnych środkach bezpieczeństwa. Standardy wyznaczone poprzednio przez Głównego Inspektora Sanitarnego i wła- dze państwowe, a więc m.in . sprzedaż biletów wyłącznie w formie online, bezdotykowy pomiar temperatury, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni przypadającej na jednego uczestnika, ankiety epidemiczne czy limit osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu zostaną utrzyma- ne tak długo, jak będzie to konieczne. – Jesteśmy przygotowani na spełnienie dotychczasowych i wprowadzenie nowych zaleceń, aby w przestrzeni targowej zarówno wystawcy, zwiedza- jący, jak i pracownicy obsługi czuli się bezpiecznie. Ubiegłoroczna edycja, która odbywała się w znacznie trudniejszych warunkach epidemicznych, dowiodła, że dzięki dobremu przygotowaniu oraz współpracy z partnera- mi i wystawcami jesteśmy w stanie zorganizować bezpieczne wydarzenie dla dużej publiczności – deklaruje Andrzej Półrolniczak. W 2020 r. z listy największych międzynarodowych wystaw maszyn do drewna odbyły się tylko dwie: WMF w Szanghaju i DREMA w Pozna- niu. Mimo bardzo trudnych warunków, dużej niepewności, która towa- rzyszyła organizatorom niemal do końca, ubiegłoroczna edycja targów DREMA zakończyła się sukcesem. W ostatnim dniu targów Jürgen Köp- pel, prezydent EUMABOIS, inaugurując Kongres EUMABOIS, gratulo- wał targom DREMA organizacji bezpiecznych i udanych targów w tym trudnym okresie. – Przez całe targi zbieraliśmy bardzo pozytywny feedback od wystaw- ców, aż 98 proc. zadeklarowało wówczas udział w DREMIE 2021. Wiele firm, które w ubiegłym roku wycofały się w ostatniej chwili, przyznało, że żałowały tej decyzji. Udział w targach zyskuje w obecnych czasach na znaczeniu, a prestiż związany z jubileuszem stulecia Międzynarodo- wych Targów Poznańskich trudno będzie przyćmić, dlatego serdecz- nie zapraszam na najważniejsze święto branży drzewnej i meblarskiej – dodaje dyrektor targów DREMA. – V Ogólnopolskiemu Kongresowi Meblarskiemu towarzyszyło przesłanie: „Gdy wieją wichry zmian, jed- ni budują mury, inni budują wiatraki”. Organizatorzy targów DREMA konsekwentnie wykorzystują wichry zmian do budowania przestrzeni, która pomoże wykorzystać obecne warunki do umocnienia i rozwoju polskiej branży drzewnej i meblarskiej.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz