Wyniki badania monitorującego sytuację w branży meblarskiej

Wyniki badania monitorującego sytuację w branży meblarskiej

Od drugiej połowy marca B+R Studio Tomasz Wiktorski we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przeprowadziło 5 badań monitorujących sytuację wśród firm branży meblarskiej. Po dramatycznych tygodniach spadków zamówień, sytuacja zaczyna ulegać nieznacznej poprawie.

Wyłaniające się główne wnioski:
Polska branża meblarska w dalszym ciągu znajduje się w ciężkiej sytuacji, chociaż ostatnie badania wskazują na jej nieznaczną poprawę.
4 maja nastąpiło odmrożenie handlu, co w znacznym stopniu powinno ograniczyć wcześniej prognozowane spadki w branży meblarskiej do minus 25%, czyli około 12,5 mld zł mniej w stosunku do wyniku z roku 2019, który wynosił 50,5 mld zł.
W odrobieniu strat branży, może pomóc rezygnacja z urlopów mieszkańców Europy, dodatkowo branży może sprzyjać „tania” złotówka.
Skala utraty obrotów w okresie marzec-maj szacowana jest na 4 mld złotych. Przeciętne zatrudnienie w branży zostało ograniczone ze 164 tys. do 153 tys. etatów – głównie poprzez ograniczanie czasu pracy. Niemniej około 4 tysiące osób trwale straciło pracę.
W wyniku pandemii koronawirusa, w całej Europie wprowadzone zostały regulacje, w wyniku czego sytuacja polskiej branży meblarskiej stała się dramatyczna z dnia na dzień.
Zamknięcie handlu i zalecenia pozostania w domach spowodowały, że 16go i 17go marca wydarzyło się „trzęsienie ziemi”, którego nikt się nie spodziewał w branży i nie był na to przygotowany.

CZYTAJ PEŁEN RAPORT W PDF