Droga do zrównoważonego rozwoju – 5 zobowiązań grupy Keter

Droga do zrównoważonego rozwoju – 5 zobowiązań grupy Keter

Grupa Keter realizuje nową strategię zrównoważonego rozwoju, która opiera się na odpowiedzialnej produkcji wykorzystującej tworzywa sztuczne. Strategicznymi celami są: produkcja w zgodzie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawianie wydajności operacyjnej, a także inwestycje w kapitał ludzki. Wszystkie pięć zobowiązań firma zamierza wypełnić do 2025 roku.

Grupa Keter, jeden z wiodących na świecie producentów akcesoriów do domu i przedmiotów wyposażenia wnętrz oraz mebli i akcesoriów do ogrodu, działa w oparciu o 5 celów zrównoważonego rozwoju, które zamierza osiągnąć do 2025 roku. Społeczne zobowiązanie Grupy Keter zostało ujęte w programie „Zrównoważony rozwój każdego dnia do 2025 roku”.

Pięć długofalowych zobowiązań Grupy Keter ma pomóc w kształtowaniu świata, w którym troska o środowisko staje się częścią codziennego życia:

  1. Osiągnięcie udziału materiałów z recyklingu w całkowitej produkcji na poziomie powyżej 55 proc.
  2. Kontynuowanie polityki produkowania tylko rzeczy wielokrotnego użytku
  3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji o 25 proc.
  4. Podejście zero waste, czyli eliminacja odpadów produkcyjnych wywożonych na wysypiska
  5. Wdrożenie programów mających na celu ponowne wykorzystanie produktów zużytych przez konsumentów

Świadomość ekologiczna zawsze leżała u podstaw naszej firmy. Od samego początku inwestowaliśmy w badania i innowacje po to, żeby nasi klienci mogli się cieszyć ładnymi, przemyślanymi i trwałymi rzeczami, do produkcji których zużywa się możliwie mało surowców pierwotnych. Strategia, w oparciu o którą dziś funkcjonujemy, będzie nam towarzyszyć na drodze zrównoważonego rozwoju przez kolejnych pięć i więcej lat Alejandro Pena, CEO, Keter.

Wszystkie zobowiązania Grupy Keter są i będą realizowane w zgodzie z trzema kluczowymi filarami, na których opiera się działalności firmy. Co więcej, Grupa Keter corocznie będzie raportować postępy w realizacji każdego ze zobowiązań.

Lepsze produkty dla naszego otoczenia (org. Better Products for Better Places); projektowanie I produkowanie innowacyjnych, przystępnych cenowo rzeczy, które będą mogły służyć różnym ludziom, różnym potrzebom i różnym miejscom. Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wykorzystanie w produkcji materiałów z recyklingu i projektowanie rzeczy, które w 100% będą się nadawać do ponownego przetworzenia.

Lepsza przyszłość planety (Better Planet); działania proekologiczne w produkcji i w organizacji całego łańcucha dostaw, a także poprawianie efektywności operacyjnej, które pomogą w walce ze zmianami klimatu.

Lepsze standardy w biznesie (Better Business); propagowanie wartości biznesowych i społecznych poprzez etyczne postępowanie, poszanowanie różnorodności, a także dbałość o dobrostan i zaangażowanie pracowników. To także zobowiązanie do zaangażowania w życie społeczności.

Jeśli chcemy przyczynić się do budowy świata, w którym działanie na rzecz środowiska jest codzienną powinnością wszystkich, musimy współpracować. Musimy nauczyć się żyć w bardziej zrównoważony sposób. Pięć zobowiązań Grupy Keter to milowy krok na drodze do zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Ale jako organizacja umiemy patrzeć na wpływ, jaki możemy mieć na budowanie lepszego, bardziej ekologicznego świata całościowo. Wierzymy, że nasza praca, nasi pracownicy i nasze produkty mogą być siłą napędową zmian. Mogą zachęcać do bardziej zrównoważonego, lepszego życia – mówi Adam Skalski, Marketing Manager, East Europe & Nordics, Keter.

Lepsze produkty dla naszego otoczenia

W swojej branży Grupa Keter jest firmą, która do produkcji wykorzystuje dziś najwięcej surowców pochodzących z recyklingu. W 2019 roku ponad 40 proc. produktów powstało z wykorzystaniem tworzyw z odzysku. Większość produktów z logo Keter jest też wykonana z materiałów, które w całości nadają się do późniejszego przetworzenia. W 2019 roku było to 97 proc. wszystkich produktów. Dodatkowo, strategia zrównoważonego rozwoju zakłada dalsze inwestycje w innowacje i technologie, które pozwolą zwiększać stopień ponownego wykorzystania w produkcji tworzyw pochodzących z recyklingu.

Jednym ze zobowiązań Grupy Keter jest zwiększenie wykorzystania surowców z odzysku do 2025 roku tak, by ich udział w całkowitej produkcji wynosił co najmniej 55 proc. Dodatkowo, Grupa pracuje też nad rozwiązaniami, które w prosty sposób pozwolą na zwrot starych przedmiotów z tworzyw sztucznych, które następnie będą mogły być przetworzone na surowiec nadający się do powtórnego wykorzystania. Działania te wpisane są nie tylko w założenie projektowania i produkowania trwałych i funkcjonalnych rzeczy na lata, ale również promowanie recyklingu i bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

Lepsza przyszłość planety

Grupa Keter od lat podejmuje różne działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego swojej produkcji. W 2019 roku we wszystkich fabrykach Grupy udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 12 proc., ale celem na rok 2025 jest redukcja CO2 o 25 proc. Działaniem na rzecz klimatu jest też zobowiązanie całkowitego wyeliminowania odpadów produkcyjnych wywożonych na wysypiska śmieci. W jego realizacji mają pomóc lepsza współpraca z partnerami, lepsza gospodarka odpadami – poprawa segregacji odpadów i zarządzania strumieniami odpadów – oraz nacisk na innowacyjne projektowanie.

W trosce o środowisko Grupa Keter zobowiązała się też do tego, że będzie kontynuowała strategię produkcji wyłącznie rzeczy wielokrotnego użytku. A dodatkowo, będzie podejmować działania, których celem będzie zwracanie uwagi na problem plastikowych jednorazówek i potrzebę jak najszybszego wyeliminowania ich z obiegu.

W swojej strategii Grupa Keter zwraca też uwagę na potrzebę wyważonej dyskusji o roli tworzyw sztucznych i ich wpływie na planetę, gospodarkę i życie ludzi. Ważnymi cechami tego surowca jest przystępność cenowa i znacząco mniejsza ilość energii zużywana w procesie produkcji w porównaniu z drewnem czy metalem. Alternatywy dla tworzyw sztucznych wymagają 82 proc. więcej energii do wyprodukowania i są średnio 3,5 razy cięższe. A w ciągu swojego cyklu życia wytwarzają prawie 2,7 razy więcej CO2 niż rzeczy z plastiku. Inną istotną właściwością tworzyw sztucznych jest ich zdolność do ponownego wykorzystania, przy jednoczesnym zachowaniu cech takich jak trwałość, wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne czy plastyczność.

Lepsze standardy w biznesie

Grupa Keter, posiadająca 21 fabryk na całym świecie i zatrudniająca ponad 4,5 tys. pracowników, kierując się najwyższymi standardami etycznego postępowania, stara się być nie tylko odpowiedzialnym pracodawcą, ale także otwartym partnerem dla dostawców i dobrym członkiem społeczności, w których działa.

Do 2025 roku Grupa Keter będzie się koncentrować na zwiększaniu różnorodności płci na wszystkich poziomach organizacji. Jednym z celów jest, żeby do tego czasu 35 proc. stanowisk kierowniczych w firmie zajmowały kobiety, a 90 proc. wszystkich pracowników uczestniczyło w programie rozwijania dobrostanu Keter.

~kafal