Dwunasta edycja SICAM odbędzie się w 2021 roku

Dwunasta edycja SICAM odbędzie się w 2021 roku

Covid-19 bardzo dotknął sytuację gospodarczą i społeczną, a tym samym spowodował ograniczenia i niepewność, które są oczywiste dla wszystkich. Biorąc pod uwagę te okoliczności – SICAM postanowił zmienić swój harmonogram.

Dwunasta edycja Międzynarodowej Wystawy Komponentów, Akcesoriów i Półproduktów dla przemysłu meblarskiego – pierwotnie planowana na 13 – 16 października tego roku została przełożona na 12 – 15 październik 2021 roku. Decyzja została podjęta przez organizatorów SICAM w świetle utrzymującego się impasu w handlu światowym. Granice zaczynają się ponownie otwierać, ale z dużymi ograniczeniami i zmniejszonymi lotami międzynarodowymi, a plany operacyjne na nadchodzące miesiące są wciąż niepewne i oczekują na sprecyzowanie. Ponadto sektor targowy może być dodatkowo karany za brak środków wsparcia ustanowionych na dowolnym poziomie oraz restrykcjach przepisów bezpieczeństwa, które obowiązują organizatorów i uczestników, które nie zawsze są jasne lub określane w kategoriach odpowiedzialności.

Dlatego Exposicam postanowił nie zwlekać z podjęciem decyzji w celu ochrony całego segmentu komponentów i akcesoriów – ustalając datę dwunastej edycji SICAM na 12 października 2021 r. „Obecna sytuacja gospodarcza i poważne problemy, które wywołane przez pandemię na całym świecie przekonały nas do przełożenia dwunastej edycji SICAM na przyszły rok. Podjęliśmy tę decyzję po wielu wnikliwych rozważeniach – wyjaśnia organizator imprezy Carlo Giobbi – myśląc o firmach branży – już mocno dotkniętych obecną sytuacją i starając się ożywić sezon przemysłu w 2021. Jesteśmy dobrej myśli, że zobaczymy się ze wszystkimi, co dotychczas w Pordenone w październiku 2021 r., Działamy w ten sposób, aby dać możliwość zaprezentowania produktów na rynku najlepiej jak potrafią w bezpieczeństwie. Dwunasta edycja SICAM będzie ogromna, międzynarodowa i pełna pomysłów i projektów, podobnie jak poprzednie edycje, w klasycznym „stylu SICAM” i silnych relacjach biznesowych, które sprawiają, że jest to najważniejsza szansa rozwojowa sezonu dla firm z branży”.

~kafal