FSC® Furniture Awards 2022 – zgłoszenia tylko do 8 września!

FSC® Furniture Awards 2022 – zgłoszenia tylko do 8 września!

Do 8 września producenci i sprzedawcy mebli mogą zgłaszać się do konkursu dla europejskiej branży meblarskiej, który jest organizowany przez Forest Stewardship Council®. Tegoroczna edycja jest otwarta po raz pierwszy także dla sprzedawców detalicznych.

FSC Furniture Awards to konkurs stworzony przez Forest Stewardship Council. Jego celem jest promowanie firm, które wspierają odpowiedzialne zarządzanie lasami – czyli w skrócie firm, które są certyfikowane w systemie FSC. W 2022 roku, w ramach 4. edycji, konkurs będzie po raz pierwszy otwarty nie tylko dla firm z certyfikatem FSC, ale także dla posiadaczy licencji promocyjnych FSC działających w sektorze meblarskim w 20 krajach europejskich.

W konkursie udział mogą wziąć posiadacze certyfikatów FSC i posiadacze licencji promocyjnych w sektorze meblarskim. O nagrody ubiegać mogą się tylko firmy, których siedziby są zlokalizowane w jednym z 20 krajów europejskich, w tym w Polsce.

W ubiegłym roku jednym ze zwycięzców była firma Melaco z Nowej Soli, która specjalizuje się w produkcji komponentów meblowych. Oprócz Melaco nagrody zdobyły firmy z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Chorwacji.

Łącznie przyznanych zostanie 9 nagród. Firmy, które się zgłoszą, będą miały szansę wygrać w jednej z trzech kategorii.

Zaangażowanie – oceniona zostanie polityka zakupowa firmy w zakresie surowca certyfikowanego w systemie FSC, wykorzystywanego do produkcji mebli, opakowań lub innych produktów papierowych oraz materiałów marketingowych (katalogi, ulotki, wizytówki itp.).

Marka – w tej kategorii ocenione zostanie wykorzystanie przez firmę znaków towarowych FSC, w tym etykiet produktowych (muszą być umieszczone na produkcie w widoczny sposób), panelu promocyjnego (wykorzystanie w kanałach online i materiałach marketingowych) i innych znaków.

Komunikacja – ocenie będą podlegać działania promujące produkty z etykietą FSC, skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych.

W każdej z powyższych kategorii nagrodzony zostanie jeden producent i jeden sprzedawca detaliczny, czyli przyznanych zostanie 6 nagród. Oprócz tego nagrodzone zostaną firmy, które radzą sobie najlepiej we wszystkich 3 kategoriach (Zaangażowanie, Marka, Komunikacja). Nagrody zostaną przyznane: producentowi roku mebli wewnętrznych, producentowi roku mebli zewnętrznych, sprzedawcy roku.

Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione przez komitet konkursowy, składający się z przedstawicieli FSC z krajów zaangażowanych w projekt Furniture Awards, w tym również z Polski.

Zgłoszenie do udziału w FSC Furniture Awards można składać do 8 września, za pośrednictwem strony internetowej fscfurnitureawards.org. Na stronie tej znajduje się również więcej szczegółów dotyczących konkursu.

Więcej informacji na temat Furniture Awards można też uzyskać kontaktując się z przedstawicielami FSC w Polsce: fsc-polska@pl.fsc.org .

~kafal