IKEA angażuje się na rzecz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych w Kampinoskim Parku Narodowym

IKEA angażuje się na rzecz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych w Kampinoskim Parku Narodowym

IKEA dołącza do grona firm wspierających program Re:Generacja. To prowadzony przez UNEP/GRID-Warszawa (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) projekt, który skupia się na odbudowie ośmiu ekosystemów. Ich kondycja i różnorodność są podstawą jakości życia w Polsce i na naszej planecie.

Lata 2021-2030 zostały ogłoszone przez ONZ Dekadą Odbudowy Ekosystemów, podczas której mamy szansę ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych, odbudować świat przyrody i zapobiec potencjalnej utracie miliona gatunków fauny i flory. Program Re:Generacja, przy współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę przyrody, wspiera zagrożone ekosystemy z całej Polski. Wskutek zmian klimatycznych lub niezrównoważonego użytkowania przez ludzi, wiele ekosystemów ulega degradacji i wymaga interwencji, by mogły dalej prawidłowo funkcjonować.

W programie Re:Generacja staramy się angażować wszystkich, w tym także biznes, w odbudowę cennych przyrodniczo terenów Polski Emilia Jurkiewicz Koordynatorka programu z ramienia UNEP/GRID-Warszawa.

W ciągu czterech lat trwania programu podjęliśmy współpracę z 6 parkami narodowymi, 3 parkami krajobrazowymi, 2 zarządcami ogrodów historycznych oraz 14 firmami. Objęliśmy wsparciem 19 ekosystemów, ale w naszej bazie wciąż jest ponad dwa razy tyle cennych przyrodniczo miejsc wymagających wsparcia – dodaje Emilia Jurkiewicz.

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Realizowanie tej wizji bez wzięcia pod uwagę wpływu na planetę, która zapewnia nam absolutnie podstawowe warunki do życia, jest w dzisiejszych czasach niemożliwe.

Jesteśmy w IKEA specjalistami od wyposażenia domów, natomiast jeśli chodzi o działania na rzecz bioróżnorodności i troskę o klimat opieramy się na specjalistycznej, naukowej wiedzy, którą czerpiemy od eksperckich organizacji. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły z tymi, którzy wiedzą, jak najlepiej chronić i odnawiać ekosystemy, poprzez wsparcie programu Re:Generacja, a konkretnie sfinansowanie działań na rzecz ekosystemu dąbrowy świetlistej w Kampinoskim Parku NarodowymAgata Czachórska Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail.

Te świetliste i ciepłolubne lasy dębowe są najbogatszym w gatunki zbiorowiskiem leśnym Polski. Przez lata ich istnienie było w dużej mierze uzależnione od człowieka, który wypasał w nich zwierzęta gospodarcze, zbierał chrust i wycinał pojedyncze drzewa. Wskutek zaniechania tych działań dąbrowy zaczęły tracić swój wyjątkowy charakter. Przykładowo w Kampinosie pojawiły się gatunki inwazyjne, które skutecznie zacieniają niższe warstwy lasu. 

Zabiegi czynnej ochrony przyrody finansowane przez IKEA będą polegały na zachowaniu odpowiedniego zwarcia warstwy drzew i podszytu, usuwaniu gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, a tym samym na zwiększeniu dostępu światła do niższych warstw roślinności. Dzięki temu gatunki charakterystyczne dla tego wyjątkowego typu lasu otrzymają „dobrze urządzony dom”, w którym będą mogły optymalnie się rozwijaćAnna Kębłowska z Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Kampinoskiego Parku Narodowego.

Realizacja działań w projekcie planowana jest na jesień 2024 roku.

~materiały prasowe