Kredyt Technologiczny z bezzwrotną premią już dostępny

<strong>Kredyt Technologiczny z bezzwrotną premią już dostępny</strong>

Firmy mogą już wnioskować w Banku Millennium o Kredyt Technologiczny, który umożliwia uzyskanie dofinansowania w postaci bezzwrotnej premii technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank oferuje finansowanie, nabór wniosków o premię realizowany jest przez BGK.

Kredyt Technologiczny to kontynuacja konkursu znanego w przeszłości jako Kredyt na innowacje technologiczne. Umożliwia uzyskanie dofinansowania nawet 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, polegającej na wdrożeniu nowej technologii, rozumianej jako każda istotna i korzystna zmiana procesu, która nie była wcześniej stosowana w przedsiębiorstwie, a która jednocześnie wpływa na udoskonalenie cech wytwarzanego produktu lub świadczonej usługi. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie promesy kredytowej lub umowy warunkowej Kredytu Technologicznego, najpóźniej na dzień składania wniosku.

Rolą Banku Millennium jest zapewnienie finansowania dla przyszłej inwestycji.

Warto pamiętać, że niezależnie od planowanej daty naboru dla konkretnego projektu, warto rozpocząć prace koncepcyjne jak najwcześniej. Sukces jest wynikiem dobrze przygotowanych projektów, szeroko konsultowanych wewnątrz organizacji, ze wsparciem zewnętrznych specjalistów. Konkurencja wśród aplikujących firm jest bardzo duża, wiele z nich długo wstrzymywało swoje plany inwestycyjne oczekując na nowe możliwości dofinansowania. Tylko najlepiej ocenione aplikacje będą mogły liczyć na pozytywną ocenę i otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji – mówi Agnieszka Kwiatkowska, ekspertka w Zespole Produktów i Procesu Kredytowego w Departamencie Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw.

Partnerstwo w zakresie projektów z dofinansowaniem unijnym to standardowy element modelu, w jakim pracujemy. Jednak wraz z nową perspektywą podjęliśmy decyzję o większym zaangażowaniu w merytoryczne wsparcie firm. Nasi eksperci ds. funduszy europejskich pomagają firmom we wstępnej analizie możliwości pozyskania dotacji. Kompleksowo też analizują programy i ich harmonogramy oraz kryteria konkursowe, aby móc podpowiedzieć najlepsze dla danej firmy rozwiązania – dodaje Kinga Ladachowska, ekspertka centrum kompetencji Funduszy Unijnych w Banku Millennium.

Kluczowym założeniem konkursu Kredyt Technologiczny jest wdrożenie nowej technologii. Musi ona spełniać kilka warunków: powinna być własnością firmy (może być technologią nabytą); jej przewagi techniczne w stosunku do rozwiązań stosowanych obecnie na rynku powinny wynikać z unikalnego pomysłu twórcy; nie jest obecnie stosowana na poziomie przedsiębiorstwa; wprowadzona zmiana jest istotna technicznie i wpływa na poprawę parametrów procesu; stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa – nie jest wiedzą powszechną.

Minimalny wymagany udział własny w przypadku Kredytu Technologicznego to 10% kwoty kredytu.

Premia technologiczna, którą przyznaje BGK, z założenia spłaca część kapitału kredytu bankowego. To rozwiązanie pozwala bankowi uwzględnić premię w ocenie zdolności kredytowej firmy, daje też firmie możliwość pozyskania wyższej kwoty finansowania projektu.

BGK zbiera aplikacje konkursowe od 23 marca do 31 maja 2023 roku. Obecnie to jedyny zaplanowany konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

~materiały prasowe