Nie odczuwa się zapylenia ani nie widać wiórów i pyłów z obróbki sklejki

Nie odczuwa się zapylenia ani nie widać wiórów i pyłów z obróbki sklejki

Firma Bester Sklejki zdecydowała się na system odpylania R&R BETH ze względu na innowacyjność instalacji.

Przy nowej hali firmy Bester Sklejki w Łańcucie woj. podkarpackie, przekazano niedawno do użytkowania okazałe pomieszczenia biurowe i socjalne, ale najpierw zatroszczono się o spełnienie najwyższych standardów w lakierni i na stanowiskach wytwarzania elementów gięto-klejonych ze sklejki, które są głównym produktem tego producenta. Bester Sklejki jest w gronie liczących się w kraju producentów elementów gięto-klejonych. W Łańcucie uważa się, że sklejka jest produktem ponadczasowym, który rozwija i zmienia się pod względem wykończenia, więc warto inwestować w innowacyjne rozwiązania, mając też na uwadze lepsze warunki pracy i ochronę środowiska. Widać efekty modernizowania procesu technologicznego i obróbczego, realizowanego od wielu lat, czego dowodem są układy wentylacyjne firmy BETH, czujniki stężenia gazów niebezpiecznych czy podłoga antystatyczna na wysokim poziomie. Realizację kilku inwestycji wsparło dofinansowanie w ramach projektu „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bester Sklejki wskutek wdrożenia strategii wzorniczej”.

SAMSUNG CSC

Instalacja spełnia zadania
Choć produkcja komponentów sklejkowych profilowanych wiąże się z typowymi procesami obróbki materiału drzewnego, w wysokiej hali produkcyjnej nie odczuwa się zapylenia ani nie widać na podłodze wiórów i pyłów z obróbki.
– To najlepszy dowód – mówi Mariusz Grędysa, jeden z konstruktorów fabryki – że przemysłowa instalacja odpylania firmy R&R BETH z Olesna spełnia swoje zadania. Wszak do projektu instalacji przyjęto, że w ciągu godziny pracy powstaje do 400 kg poprodukcyjnego odpadu, w postaci wiórów i pyłów. Są to materiały nie tylko palne, ale i wybuchowe, zaliczone do klasy wybuchowości St1.
Do instalacji wykonanej z blachy ocynkowanej ogniowo podłączonych jest 12 ważnych maszyn, takich jak centra cnc, szlifierka Comec, piła tarczowa, kilka szlifierek, frezarka karuzelowa i dwie dolnowrzecionowe oraz dwie kabiny szlifierskie. Żeby podołać z odbiorem odpadu, zdecydowano się na filtr podciśnieniowy o powierzchni filtracyjnej 352 m2, z możliwością rozbudowy, oraz na wysokosprawne wentylatory po czystej stronie odpylanego powietrza. Uwzględniając zapotrzebowanie powietrza na poszczególnych maszynach, zdecydowano się na filtr o wydajności 45 000 m3/h. Uwzględniono bowiem pewien zapas objętości powietrza, gdyby trzeba było zainstalować jeszcze inne maszyny.

SAMSUNG CSC

270 worków filtracyjnych
Dostawca zainstalował stacjonarny filtr podciśnieniowy typu BP-JET, zapewniający pełen odciąg i filtrację pyłów powstających w procesie produkcyjnym. Instalacja jest zgodna z przepisami ATEX, albowiem zawiera zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe bierne i czynne, takie jak kontrolowane odciążenie wybuchu, odsprzęganie wybuchu przez śluzy celkowe i klapy zwrotne w filtrze, suchy pion gaśniczy oraz klapy ppoż. na kanałach powrotu powietrza, czujnik nadciśnienia i antyelektrostatyczne worki filtracyjne.
Filtr wyposażony jest w wysokowydajny system regeneracji BETHBlue, pozwalający na pracę ciągłą. Ma budowę modułową, pozwalającą na rozbudowę. Pozwala na pracę w trybie nadciśnieniowym, jak i podciśnieniowym. Jego budowa jest czterosekcyjna. Jest strefa rozprężna, w której następuje wrzut surowego, zanieczyszczonego powietrza i wstępne grawitacyjne wytrącanie cięższej frakcji. W buforowej komorze lejowej wytrącony materiał jest odprowadzany za pośrednictwem przenośnika ślimakowego do śluzy celkowej, a następnie automatycznie transportowany do miejsca przeznaczenia. Skosy leja są gładkie i ustawione pod kątem 630, co zapewnia bezpieczne opróżnianie materiału z filtra i nie powoduje zawieszania się materiału na ściankach filtra. Przenośnik ślimakowy jest wewnątrz filtra i nie jest narażony na tworzenie się mostków podczas czyszczenia tkaniny filtracyjnej.
Sekcja filtracyjna filtra znajduje się ponad sekcją rozprężną. W 270 workach filtracyjnych o średnicy 160 mm i długości 3500 mm następuje całkowite oddzielenie pyłów od powietrza, nawet do stanu 0,1 g/m3.
Sekcja regeneracji jest przestrzenią pomiędzy sekcją filtracyjną a komorą wentylatorów, gdzie znajdują się lance doprowadzające impuls sprężonego powietrza, powodujące „wytrzepanie” worków.
Ostatnim elementem składowym jest izolowana akustycznie komora wysokowydajnych wentylatorów podciśnieniowych.

SAMSUNG CSC

Regeneracja sprężonym powietrzem
Regeneracja worków filtracyjnych następuje w systemie Reco przez impuls sprężonego powietrza. Jest ono wtłaczane do wewnętrznej części każdego worka filtracyjnego za pośrednictwem rur, umieszczonych bezpośrednio nad nimi. Impuls powoduje powstanie fali uderzeniowej, przemieszczającej się w dół worków. System jest połączony z czujnikiem różnicowym, który uruchamia proces przy zadanej różnicy ciśnień. Producent określa zapotrzebowanie sprężonego powietrza na ok. 120 Nltr/min podczas cyklu pracy. Programator pozwala na dostosowanie cykli do warunków panujących w filtrze.
Filtry zastosowane w Bester Sklejki dostępne są w trzech wersjach szerokości i długości modułów – od 2048 mm do 2816 mm oraz długości worków do 6000 mm. Odporność na ciśnienie wybuchu nie przekracza 0,4 bar, a podciśnienie maksymalne – 5000 Pa.
Zastosowane trzy wentylatory podciśnieniowe o mocy 18,5 kW z zamkniętym wirnikiem są wysokowydajne i bardzo trwałe, albowiem pracują po czystej stronie powietrza. Łopatki nie są więc narażone na zużycie, a konstrukcja zamkniętego wirnika pozwala uzyskiwać bardzo duże wydajności, przy niskim poborze energii elektrycznej.

Wraca ciepłe powietrze
System odpylania zawiera też kompletny system powrotu powietrza hali produkcyjnej. W skład systemu wchodzą kanały doprowadzające, o przekroju 800 x 1500 mm, element przyłączeniowy z wymuszonym obiegiem i płytkami odciążającymi oraz trójnik z żaluzjami, pozwalający na skierowanie oczyszczonego powietrza do hali albo na zewnątrz. Klapa przeciwpożarowa zamyka się samoczynnie pod wpływem wzrostu temperatury do 720C. Klapa odciążająca wybuch znajduje się na powrocie powietrza, a kanały rozprężne z blachy perforowanej łagodnie rozprowadzają zawracane powietrze.

Automatyka w szafie sterowniczej
Zabudowany w stalowej szafie sterowniczej kompletny system automatyki SPS umożliwia dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji oraz informacji o stanie instalacji. Pozwala to na sterowanie pracą wentylatorów, systemem regeneracji, śluzy celkowej, przenośnika ślimakowego oraz na kontrolę klap przeciwpożarowych, stanu worków filtracyjnych, nadciśnienia, otwartych drzwi rewizyjnych.

Najważniejsze bezpieczeństwo
W systemach odpylania istotne są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Instalacja R&R Beth wyposażona jest w system kontrolowanego odciążenia wybuchu, pasywny system odsprzęgania wybuchu oraz system przeciwpożarowy i kontrolny. Zainstalowane są w instalacji czujniki nadciśnienia, otwartych drzwi rewizyjnych oraz zerwania klap odciążających.

Podział na strefy
W obszernej hali robi wrażenie rozbudowana magistrala odciągowa. System rur odciągu z maszyn składa się z kilku stref, dostosowanych do specyfiki maszyn. Do każdej ze stref doprowadzone są dwa rurociągi główne, od których prowadzą elastyczne lub stałe podłączenia do maszyn. Każda z maszyn jest wyposażona w zasuwę ręczną lub łańcuchową. W momencie zamknięcia jednej z zasuw w układzie zaczyna panować zwiększone ciśnienie. W związku z tym czujnik ciśnienia zamontowany w filtrze sygnalizuje powstałą różnicę ciśnienia i przekazuje sygnał do falownika wentylatorów. Falownik dobiera wartość częstotliwości prądu w taki sposób, aby ilość powietrza była odpowiednia w danym momencie do zapotrzebowania, prędkość na króćcach ssawnych i ciśnienie w układzie były stałe, zmniejszając zużycie energii elektrycznej do minimum.
Magistrala odciągowa jest wykonana z blachy ocynkowanej, o grubościach od 0,8 do 1,25 mm i podwieszona do konstrukcji dachowej.

„Czyste” stanowisko szlifierskie
Ponieważ rodzaj produkcji wymaga operacji szlifowania, a ta wiąże się z powstawaniem znacznej ilości pyłu, w skład instalacji odpylania wchodzi też stanowisko szlifierskie AIR Perfect Dusty, wykonane z ocynkowanej rury kształtowej. Obudowa jest zoptymalizowana pod kątem techniki cieplnej i wygłuszenia, wyposażona w ognioodporną izolację i wielkopowierzchniowe drzwi użytkowe. W skład stanowiska wchodzą: wentylator odciągowy o mocy 3 kW, wielkopowierzchniowy nawiew sufitowy i system kanałów recyrkulacyjnych.
Wielkość strumienia odciąganego określono na 7 000 m3/h. Wentylator odciągowy zasysa powietrze poprzez filtry umieszczone w otworach kanałów odciągowych. Po przejściu przez filtry, oczyszczone powietrze przechodzi przez wentylator, a następnie jest wyrzucane z urządzenia poprzez wielkopowierzchniowy nawiew sufitowy. Delikatny ruch oczyszczonego powietrza w kierunku posadzki przyspiesza proces opadania cząstek pyłu w kierunku kanałów odciągowych.

Doceniono innowacyjność instalacji
Firma Bester Sklejki zdecydowała się na system odpylania R&R Beth ze względu na innowacyjność instalacji. Wyraża się ona ograniczeniem strat energii cieplnej poprzez powrót nagrzanego, oczyszczonego powietrza do hali, brakiem strat ciepłego powietrza w okresie zimowym, niską emisją zapylenia dzięki odpowiednio dobranej tkaninie filtracyjnej, niskim poziomem hałasu instalacji oraz niskim zużyciem sprężonego powietrza do regeneracji worków filtracyjnych.
– Nie bez znaczenia – dodaje Mariusz Grędysa – jest dłuższa żywotność wentylatorów i wirników, ponieważ pracują po czystej stronie powietrza, zgodność instalacji z normą ATEX i liczne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Wentylatory są zabudowane w kabinie dźwiękoszczelnej, mają wysoką sprawność i stanowią mniejsze zagrożenie pożarowe, bo przez wirnik nie przechodzi materiał poprodukcyjny. Istotne było także mniejsze zużycie energii elektrycznej, dzięki rozbudowanej instalacji falowników, obniżających pobór energii w okresie zmniejszonego zapotrzebowania powietrza przez maszyny, choćby po ich wyłączeniu z użytkowania.
Dostawca dotrzymał też terminu wykonania instalacji. To było dla producenta ważne, bo produkuje się dziennie około dwóch – trzech tysiący różnego typu elementów, o różnym stopniu wykończenia i obrobienia. Większość produktów wykonywanych jest na zlecenie krajowych i zagranicznych klientów.
Instalacja odpylania ma też wpływ na dobre warunki pracy, które obecnie są bardzo istotne dla pracowników, zdających sobie sprawę z niekorzystnego wpływu zapylenia na ich drogi oddechowe. Eliminacja takiego zagrożenia wpływa na stabilność zatrudnienia i wyższą efektywność pracy.

~Janusz Bekas