Nowe władze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Nowe władze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

4 września na 55. Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu, zostały wybrane nowe władze tej organizacji na kadencję 2020-2023.

Prezydentem Stowarzyszenia został dotychczasowy wiceprezydent Jędrzej Kasprzak z firmy SWISS KRONO sp. z o.o. Wiceprezydentami zostali Bartosz Bezubik – prezes Zakładów Przemysłu Sklejek Biaform SA, Mariusz Kosień – prezes Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA – MULTI” SA i Janusz Zowade – prezes firmy Silekol Sp. z o.o. Sekretarzem natomiast została prof. UPP dr hab. Dorota Dziurka z Katedry Tworzyw Drzewnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Prace nowego zarządu będą w dużej mierze kontynuacją działań prowadzonych w poprzedniej kadencji.
W nowej kadencji zarząd stawia sobie za cel przywrócenie partnerskich relacji z głównym dostawcą surowca dla branży – z Lasami Państwowymi. Branża sklejkowa od lat boryka się z brakiem dostępności surowca sklejkowego, a branża płytowa w ostatnim okresie ma problem ze zbyt wysokimi cenami drewna w kraju.
Kolejnym ważnym aspektem działalności nowego zarządu będzie kontynuacja prac nad przygotowaniem spójnego prawa w zakresie uznawania pozostałości z produkcji płyt jako produktu ubocznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie są jednakowo interpretowane przez urzędy.
Stowarzyszenie od lat walczy przeciw subwencjonowanemu spalaniu drewna. W tym roku po raz kolejny rząd próbuje zmienić definicję „drewna energetycznego”. Może to spowodować podwyżkę cen drewna średniowymiarowego ze względu na to, że przy jego zakupie przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają subwencję w postaci „zielonych certyfikatów”.
Ważną sprawą są rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa substancji stosowanych do produkcji płyt, zmiany ich klasyfikacji, a także zaostrzające się przepisy w zakresie emisyjności płyt.
— kor