OIGPM wyraża głębokie rozczarowanie wobec działań PAIiH

OIGPM wyraża głębokie rozczarowanie wobec działań PAIiH

W dniu 21 czerwca 2024 r. Michał Strzelecki, Dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM), wystosował oficjalne pismo do Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Andrzeja Dychy, w którym wyraził głębokie rozczarowanie i dezaprobatę wobec podejścia PAIH do realizacji stoisk narodowych w ramach Sektorowego Programu Promocji.

Michał Strzelecki w imieniu członków i Rady OIGPM oraz wielu niezrzeszonych firm meblarskich zwraca uwagę na istotne problemy związane z ograniczonymi możliwościami promocji na rynkach zagranicznych. Branża meblarska, będąca jednym z filarów polskiej gospodarki eksportowej, zmaga się obecnie z kryzysem spowodowanym m.in. rosyjską agresją na Ukrainę. Problemy te objawiają się spadkiem wartości oraz wolumenu eksportowanych mebli, co wpływa na kondycję sektora.

Główne zastrzeżenia OIGPM dotyczą:

– Uwzględnienia jedynie dwóch rynków i dwóch imprez targowych w ramach programu, co znacząco ogranicza możliwości promocyjne dla MŚP.

– Skupienia się w przetargach na wykonanie stoisk promocyjnych wyłącznie na kryterium ceny, co może prowadzić do niskiej jakości ekspozycji.

– Braku konstruktywnego dialogu z organizacjami branżowymi przy przygotowaniu i prowadzeniu programów promocji.

Dyrektor Izby apeluje o pilne zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczących organizacji narodowego stoiska branży meblarskiej podczas targów Index Plus w New Delhi oraz o nawiązanie efektywnego dialogu, który rzeczywiście promowałby polską branżę meblarską i przyniósłby wymierne korzyści polskiej gospodarce.

~materiały prasowe