Polscy producenci sprzedają coraz mniej mebli

Polscy producenci sprzedają coraz mniej mebli

Jak wynika z raportu Polskie Meble Outlook 2023, opracowanego przez B+R Studio i dystrybuowanego przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli, sprzedaż mebli rośnie pod względem wartości, ale wolumenowo maleje.

Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2022 roku osiągnęła poziom 68,5 mld złotych, co stanowi wzrost o 11% wobec roku 2021. Wynik ten jest jednak w dużej mierze efektem inflacji, co widać w niższych niż w 2021 roku wolumenach.

Analiza dynamiki wartości i wolumenu eksportowanych mebli pokazuje wyraźnie, że w 2022 roku w większości badanych grupach mebli odnotowano spadki wolumenu przy jednoczesnym wzroście wartości w porównaniu do roku 2021.

Największy spadek wolumenu przypadł w grupach: meble do sypialni, meble biurowe i elementy meblowe (po 0,90). Wzrost wolumenu dotyczył mebli do siedzenia twardych (1,13) i materacy (1,01), a meble pozostałe to jedyna grupa, w przypadku której wolumen utrzymał się na poziomie z 2021 roku.

Według prognoz analityków, w roku 2023 możemy się spodziewać dalszych spadków, jednak ich skala może być mniejsza niż przewidywano jeszcze na początku jesieni ubiegłego roku.

Duży wpływ na wyniki polskiej branży meblarskiej, oprócz inflacji, będą miały decyzje Lasów Państwowych, od których zależą ceny i dostępność surowca drzewnego oraz jego zgodność z certyfikatami umożliwiającymi sprzedaż polskich mebli na światowych rynkach.

~źródło: B+R Studio