Ukraińskie meblarstwo w pierwszą rocznicę wybuchu wojny

Ukraińskie meblarstwo w pierwszą rocznicę wybuchu wojny

Wojna w Ukrainie, której rocznica wybuchu zbiegła się z targami MEBLE POLSKA, sprawiła, że gospodarka naszego wschodniego sąsiada w 2022 r. skurczyła się o blisko jedną trzecią. Jednak meblarze ukraińscy nie załamują rąk. Na targach MEBLE POLSKA swoją ofertę zaprezentowało ponownie kilkadziesiąt firm z Ukrainy, zarówno w ramach narodowego stoiska #FurnitureofUkraine, jak i jako samodzielni wystawcy.

Choć wojna zdewastowała ukraiński przemysł, to przedstawiciele branży meblarskiej nie stracili woli walki i robią wszystko, by ratować swoje biznesy. Dlatego mimo trwającej wojny produkcja mebli jest tam cały czas kontynuowana, a sprzedaż w ubiegłym roku szacuje się na ponad miliard dolarów.

Naród ukraiński stara się odwrócić złą kartę, w przypadku zagrożenia dla kontynuowania działalności lub w wyniku zniszczeń wojennych, które uniemożliwiają dalsze działania, przedsiębiorcy meblowi przenoszą swoją produkcję w inne, bezpieczniejsze rejony.

Fot. Małgorzata Gackowska

W skali całego kraju rok po wybuchu wojny, produkcja przemysłowa Ukrainy skurczyła się o 40 proc. Bezpośrednie straty przemysłu szacowane są na 10 proc. ukraińskiego PKB. Przemysł był jednym z najważniejszych sektorów ukraińskiej gospodarki przed wojną. Odpowiadał on za 21 proc. ukraińskiego PKB. Zapewniał również znaczną liczbę miejsc pracy – w 2021 r. w tym sektorze pracowało ponad 3 mln osób. To właśnie odbudowa przemysłu będzie jednym z kluczowych kierunków inwestycji po zakończeniu wojny.

Fot. Małgorzata Gackowska

Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego agresja Rosji spowodowała, że w 2022 r. ukraiński handel, podobnie jak cała gospodarka, załamał się. Wartość eksportu obniżyła się względem 2021 r. o 35 proc., a importu o 19 proc. Poza zniszczeniami wojennymi podstawową przyczyną była blokada głównego szlaku handlowego, który wiódł przez Morze Czarne i przed 2022 r. obsługiwał dwie trzecie ukraińskiego eksportu. Doszło do przekierowania szlaków handlowych na trasy lądowe – przede wszystkim na polską infrastrukturę kolejową i porty morskie. Wojna spowodowała również, że Polska stała się głównym partnerem handlowym dla Ukrainy. W 2022 r. polskie obroty w handlu międzynarodowym z Ukrainą wzrosły w 2022 r. o 56 proc., do 74,7 mld zł, z czego 45,6 mld zł stanowił eksport (wzrost o 59 proc. rok do roku), a 29,1 mld zł import (wzrost o 52 proc.). Wzrost importu z Ukrainy o ok. 40 proc., do 2 mld zł, dotyczył między innymi drewna i wyrobów drewnianych, w tym meble.

Fot. Małgorzata Gackowska

Wzrost importu mebli z Ukrainy to również efekt ubiegłorocznego wystąpienia na targach MEBLE POLSKA, które okazało się dużym sukcesem. Wielkość zamówień eksportowych otrzymanych przez uczestników stoiska narodowego #FurnitureofUkraine na koniec 2022 roku wyniosła 784 000 USD. Dzięki temu uratowano 331 miejsc pracy. Dzięki otrzymanym zamówieniom w produkcję udało się zainwestować 155 000 USD. Uczestnicy targów zwiększyli także produkcję na rynku krajowym o 210 000 USD. Ponadto 49 firm z sektora MŚP otrzymało od uczestników ukraińskiego stoiska narodowego zlecenia na realizację kontraktów otrzymanych na targach. Co więcej udział w targach w Poznaniu pomógł ich uczestnikom zwiększyć sprzedaż swoich produktów nie tylko do Polski, ale również, do takich krajów jak: Rumunia, Łotwa, Irlandia, USA, Bułgaria, Estonia, Mołdawia, Holandia, kraje bałtyckie, Francja, Włochy, Niemcy, Szwecja, Finlandia i Słowacja.

Uczestnicy tegorocznego wystąpienia na targach MEBLE POLSKA liczą na powtórzenie tego sukcesu.

~Małgorzata Gackowska