Konsorcjum Woodstock chwali UE za zwalczanie nielegalnego importu rosyjskiego drewna

Konsorcjum Woodstock chwali UE za zwalczanie nielegalnego importu rosyjskiego drewna

Konsorcjum Woodstock z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe cła na całą sklejkę brzozową przywożoną do UE z Kazachstanu i Turcji, aby rozwiązać problem uchylania się od istniejących ceł na rosyjską sklejkę brzozową. Opublikowane dziś rozporządzenie 2024/1287[1] rozszerza cła antydumpingowe na sklejkę brzozową importowaną z Kazachstanu i Turcji. Czyni to nie tylko ze skutkiem natychmiastowym, ale także z mocą wsteczną. Jest to następstwem pilnego dochodzenia UE potwierdzającego znaczące łamanie regulacji UE dotyczących tych produktów przez oba wymienione kraje.

Jeszcze przed inwazją na Ukrainę UE zwiększyła cła importowe na rosyjską sklejkę brzozową o 15,8% w celu zwalczania praktyk dumpingowych. Następnie pojawiły się dowody na to, że niektórzy sprzedawcy unikali ceł, przekierowując produkty przez kraje trzecie. Współpracując z unijnymi liderami i stowarzyszeniami branżowymi, Woodstock przedstawił przekonujące dowody na obchodzenie ceł, co skłoniło do wszczęcia dochodzenia w sierpniu 2023 roku.[1] Rezultatem jest dzisiejsze rozporządzenie przeciwko dwóm pierwszym krajom objętym dochodzeniem. Żaden z tych krajów nie był wcześniej znany jako znaczący eksporter tego typu sklejki.

Ustalenia Komisji doprowadziły do rozszerzenia ceł antydumpingowych na WSZYSTKIE towary importowane z Kazachstanu i Turcji. Szybkie nałożenie tych środków jest silnym sygnałem, że UE jest zjednoczona nie tylko w utrzymaniu uczciwego handlu, ale także w zapobieganiu nielegalnemu obchodzeniu przepisów dotyczących drewna objętego sankcjami.

Dzisiejsze wydarzenie stanowi kluczowy krok w walce z wieloma niezgodnymi z prawem praktykami. Po pierwsze oznacza, że cła będą pobierane przez krajowe organy celne z mocą wsteczną, przy czym szacuje się, że importerzy natychmiastowo będą musieli zapłacić 10 mln euro. Co więcej, ustalenia te uruchomią wspólne inicjatywy w zakresie egzekwowania prawa z udziałem władz krajowych i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu zwrócenia uwagi na potencjalne oszustwa celne, nieprzestrzeganie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna (EUTR) i masowe uchylanie się od sankcji. Zaangażowane podmioty, w tym importerzy, handlowcy i użytkownicy końcowi w UE, mogą być narażeni na dodatkowe kary z powodu tych dodatkowych dochodzeń i kontroli. Do osób zaangażowanych w takie działania, będą miały zastosowanie poważne konsekwencje i zobowiązania, egzekwowalne na mocy różnych ram prawnych – w tym karnych w wielu krajach UE.

Woodstock zauważa, że skargi[2] złożone niedawno przeciwko 31 importerom z UE w 9 państwach członkowskich UE a dotyczące łamania przepisów EUTR, w większości opierają się na ustaleniach potwierdzonych w dzisiejszym rozporządzeniu. Konsorcjum Woodstock wzywa Komisję, władze państw członkowskich oraz wszystkie zaangażowane strony, w tym instytucje finansujące import, do zachowania czujności i podejmowania wszelkich możliwych działań w celu zapobieżenia nowym schematom unikania przepisów dotyczących importu produktów drzewnych z Rosji na rynek UE w jakikolwiek sposób.

W przypadku pytań do mediów prosimy o kontakt: info@woodstock.eu lub telefonicznie +39 345 5210180


[1] Komunikat Konsorcjum Woodstock z dnia 22 sierpnia 2023r. dostępny tutaj

[2] Komunikat prasowy Earthsight z dnia 16 kwietnia 2024 r. “Earthsight składa skargi przeciwko 31 firmom UE po potwierdzeniu użycia rosyjskiego drewna przez ich dostawców sklejki brzozowej”, dostępny tutaj.


[1] ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1287 z dnia 13 maja 2024 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone przez Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2021/1930 na import sklejki brzozowej pochodzącej z Rosji na import sklejki brzozowej sprowadzanej z Turcji i Kazachstanu, niezależnie od tego, czy zadeklarowano ją jako pochodzącą z Turcji i Kazachstanu, pełny tekst Rozporządzenia tutaj

~materiały prasowe