Zarządzanie produkcją i montażem mebli online – imos iX Scout

Zarządzanie produkcją i montażem mebli online – imos iX Scout

Produkcja mebli opartych na systemie imos pozwala na zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu czasu wykonania. Dzięki temu można uzyskać spore oszczędności.

Zestaw modułów i narzędzi dostępnych w systemie imos daje możliwość zarządzania całą produkcją tak, aby była jak najbardziej przejrzysta, zrozumiała i wydajna.

– Jednym z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych do systemu imos iX jest internetowa aplikacja do zarządzania produkcją i montażem – iX Scout – przedstawia produkt Krzysztof Rykowski z Imos Polska. – Jest to narzędzie, które zapewnia wszystkim uczestnikom produkcji dostęp do aktualnych, szczegółowych danych zamówień oraz wzajemną komunikację między działami i pracownikami. System ten nie wymaga instalacji, działa online – po zalogowaniu jest dostępny dla każdego użytkownika.

Fot. Imos

Aplikacja iX Scout została tak skonstruowana, aby zawierała wszystkie bieżące zamówienia produkcyjne. Są one zorganizowane w przejrzysty sposób, dzięki czemu można uzyskać szybki dostęp do opcji projektu i właściwości produkowanego mebla, a także, poprzez nagłówki zamówień, wyszukać informacje o kliencie. Aplikacja iX Scout jest dostępna w formie abonamentu (np. na 1 miesiąc). Bez względu na to, jaki mebel jest produkowany, system iX Scout nie wymaga dodatkowej instalacji ani konfiguracji.

Kody QR

Dostęp do danych iX Scout oparty jest na kodach QR. Etykiety z takim kodem drukowane są w formie naklejek i stanowią identyfikację poszczególnych części mebla. Rozwiązanie to jest bardzo użyteczne, znacznie przyśpiesza i usprawnia produkcję, zwłaszcza że nie wymaga instalowania dodatkowych, specjalistycznych skanerów, wystarczy aparat w tablecie czy smartfonie. Zaraz po zeskanowaniu kodu mebel zostaje zwizualizowany w podglądzie 3D.

iX Scout – podgląd 3D

Widok 3D to nie tylko podgląd modelu zamówienia, może być również wykorzystany do interaktywnego badania poszczególnych obiektów. Po wybraniu obiektu jego właściwości pojawią się na pasku bocznym po prawej stronie. Dodatkowo zakładka Czat umożliwia komentowanie obiektu oraz kontakt z innymi uczestnikami działu produkcji i projektowania.

Fot. Imos

Każdy uczestnik może powiązać swoje pytania z przedmiotem produkcji. Artykuły, części, wyposażenie: wiadomość jest automatycznie przypisywana do wybranego obiektu w widoku 3D w taki sposób, aby inni uczestnicy mogli bezpośrednio z okna czatu śledzić postęp pracy, wprowadzanych zmian projektowo-produkcyjnych oraz poprzez wybór listy uzyskać dostęp do wszystkich informacji o zamówieniu w różnych konfiguracjach (np. wymiary, informacje o krawędziach lub szczegóły dotyczące zakupionych części zawartych w zamówieniu itp.).

Widoki dla stanowisk

Korzystając z różnych widoków, każdy użytkownik może zebrać dokładnie te informacje, których potrzebuje do realizacji zlecenia, wybierając spośród opisanych powyżej komponentów iX Scout. Wybrane przez nich komponenty są następnie układane w sugerowany układ i zapisywane wewnętrznie w firmie. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy mają wtedy dostęp do tak utworzonego widoku. Aby ułatwić obsługę i zarządzanie zleceniami produkcji, hierarchia poszczególnych elementów mebla przedstawiona została w formie struktury drzewiastej – daje to możliwość precyzyjnego wyboru i łatwej edycji konkretnych elementów mebla – i jest tożsama z widokiem w imos CAD.

Fot. Imos

Ulepszona, bardziej wydajna technologia iX CAM

Wraz z modułem iX Scout do systemu imos iX została dodana nowa wersja technologii sterowania maszyn CAM, która jest w pełni zintegrowana z imos CAD. Wydajność programu iX CAM 2021 została zoptymalizowana w taki sposób, że projekt obejmuje korekty przepływu pracy i innowacje, m.in. poprzez rozszerzenia funkcjonalności iX CAM Edit.

Nowy moduł iX CAM umożliwia monitoring wewnętrznych procesów produkcyjnych i pozwala dostosowywać generowane dane NC dla odpowiednich rodzajów produkcji. Udoskonalone zostały funkcje i parametry podejścia, dystanse, nowe strategie obróbki oraz cykle frezowania. Znacznie zwiększyła się elastyczność, funkcjonalność i wydajność. Wzrosła także szybkość przetwarzania. Wielowątkowość optymalnie rozkłada obciążenia przetwarzania na istniejące procesory i prawie o połowę skraca czas potrzebny na generowanie programów NC. Zwiększona szybkość jest również zauważalna w przypadku iBotów Serwera Integracyjnego, które mogą przetwarzać znacznie więcej zamówień w tym samym czasie.

Fot. Imos

Moduł iX CAM umożliwia monitoring wewnętrznych procesów produkcyjnych i pozwala dostosowywać generowane dane NC do odpowiednich rodzajów produkcji. Programy CNC są generowane automatycznie dla wszystkich wiodących producentów maszyn. Etykiety z informacjami na temat obróbek mogą być produkowane dla wszystkich elementów w formie QR kodów lub kodów kreskowych. Generowanie etykiety może odbyć się dla obu stron elementów. Pozwala to przy np. QR kodach na sczytanie informacji o obróbkach, wygenerowanie dwóch programów na CNC, wyprodukowanie elementu, a następnie na bezproblemowy i prosty montaż z przejrzystą instrukcją dostępną online w iX Scout po zeskanowaniu informacji z etykiety.

Wszystkie dane najnowszej wersji iX CAM przetwarzane są w sposób neutralny, tak że ich wymiana z dostawcami usług produkcyjnych i firmami dostawczymi jest znacznie uproszczona. Zoptymalizowane postprocesory imos (IPP) znacznie skracają czas produkcji.

~artykuł promocyjny