5 powodów, dlaczego warto automatyzować procesy na krojowni

5 powodów, dlaczego warto automatyzować procesy na krojowni

Zwiększona produktywność to jedna z głównych zalet automatyzacji procesów. Dzieje się tak, ponieważ upraszcza powtarzające się zadania. Pracownicy mogą wykonać więcej zadań w krótszym czasie i dokładniejszej jakości. Ale nie tylko. Allcomp Polska wskazuje kolejne zalety wynikające z automatyzacji procesów na krojowni.

Pracując z naszymi klientami, zauważyliśmy, że stoją przed wyzwaniem zwiększenia wydajności produkcji przy zachowaniu lub/i polepszeniu jakości gotowego wyrobu – mówi Andrzej Zając, właściciel i prezes firmy Allcomp Polska. – Ponadto, obserwujemy ciągłą potrzebę obniżania kosztów zużycia surowca. Allcomp Polska tworzy i produkuje urządzenia, które przyspieszają procesy krojenia średnio o 5-25 proc., zachowując dokładność wyciętych elementów do 0,1 mm. Nasza technologia Prime znacząco wpływa na redukcję kosztów produkcyjnych – zapewnia.

Prime.1 Technologia do jednowarstwowego cięcia materiałów. Fot. Allcomp

1 powód – niższe koszty

Proces automatyzacji krojowni przyczynia się przede wszystkim do zmniejszenia ilości strat surowcowych. Inteligentne algorytmy do optymalizacji układów krojów przynoszą 5-12 proc. oszczędności materiałów. Możliwość cięcia wyższych nakładów niż przy ręcznym krojeniu znacząco skraca czas cięcia surowca.

2 powód – większa wydajność

Odpowiednio dobrany park maszynowy zwiększa przepustowość i wydajność produkcji. Realne efekty, jakie są osiągane w obszarze krojowni, to skrócenie czasu rozkroju nawet o 60-70 proc. Firmy osiągają 100-300 proc. wzrostu wydajności po roku od wdrożenia technologii, a oszczędności wynoszą do 1 mln zł.

3 powód – wysoka jakość

Automatyczne cięcie materiałów gwarantuje wysoką i powtarzalną jakość wykroju. Urządzenie realizuje zadanie zgodnie z zapisanymi parametrami, odpowiednio dobranymi do danego materiału. Osiągana jest dokładność cięcia nawet do 0,1 mm. Cyfrowe szablony i układy kroju nie ulegają zniszczeniu, dla każdego procesu cięcia zachowują oryginalne wymiary, które realizuje maszyna przy rozkroju.

4 powód – terminowość

Tryb pracy urządzenia jest nieograniczony, może ono pracować non stop. Czas pracy, ilość wykrojonego surowca na zmianę, czas przerw w pracy maszyny itp. są regularnie raportowane do odpowiednich osób zarządzających. Możliwość przygotowania wcześniej kolejki cięcia na całą zmianę ułatwia planowanie i zapewnia terminową realizację zleceń produkcyjnych. Praca krojowni jest zaplanowana i przewidywalna.

Prime.ovatta Technologia do cięcia owaty i tkanin obiciowych. Fot. Allcomp

5 powód – bezpieczeństwo

Wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych jest dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest archiwizowanie bazy z technologią cięcia. Dobrane, optymalne parametry do rozkroju poszczególnych surowców można przechowywać w plikach, do ponownego zastosowania, co zwiększa bezpieczeństwo, stabilność, jakość i powtarzalność produkcji.

Automatyzacja to inwestycja

Firma Allcomp jako producent i twórca technologii Prime podkreśla, że możliwości technologiczne są tak szerokie, na ile je sprawdzono.

– Wierzę, że ilość rozwiązań jest nieograniczona – mówi Andrzej Zając. – Wnikliwa obserwacja i podejmowanie wyzwań wielokrotnie przyniosło proste i skuteczne rozwiązania technologiczne i zmiany w procesach na krojowni. Ciągły rozwój branży tekstylnej i zmieniające się wymogi rynkowe wpływają na zwiększanie funkcjonalności tworzonych i produkowanych przez nas rozwiązań. Rozwiązania te są sprawdzone, a skuteczność wdrożeń oparta na wieloletnim doświadczeniu i współpracy z rynkiem. Allcomp gwarantuje zwrot z inwestycji.