Modułowość systemu to bardzo doceniana zaleta

Modułowość systemu to bardzo doceniana zaleta

Obsługa magazynu ALGA – Hurtownia Drewna w Łazach potrafi docenić zalety i wygodę składowania materiałów drzewnych na regałach Provost.

Znaczącą grupę nabywców wyrobów drzewnych z Syberii oraz ze Skandynawii, oferowanych przez spółkę ALGA – Hurtownia Drewna, stanowią firmy meblarskie i wykończenia wnętrz z Warszawy i okolicznych miejscowości.

Najbardziej znany jest Oddział w Łazach, przy trasie nr 7 w kierunku Krakowa, ale na początku tego roku został uruchomiony w nowym obiekcie Oddział w Wielgolesie Brzezińskim, przy szosie nr 92 w kierunku Mińska Mazowieckiego.

Fot. Janusz Bekas

Zarządzający spółką doceniają odpowiednie składowanie drewna i płyt w magazynach, więc poszerzają możliwości ich wygodnego rozłożenia na metalowych regałach firmy PROVOST POLSKA ze Starachowic, z których od lat korzystają.

– Regały bardzo nam usprawniają handel drewnem – stwierdza handlowiec w Łazach. – Znacznie szybciej dokonujemy rozładunku dowożonego materiału, a składowanie na regałach eliminuje potrzebę poziomowania palety na podłożu, układania przekładek, zabezpieczenia przed wywróceniem się stosu. Rozwiązanie się sprawdza, więc co rusz stawiane są kolejne regały wspornikowe do składowania materiałów.

– Żeby wyjąć paletę z jakiegoś poziomu regału – mówi magazynier – wystarczy  jednym wózkiem ją unieść i wysunąć, a przy składowaniu na utwardzonej powierzchni palety na palecie, trzeba jednym wózkiem unieść górną paletę, żeby drugim podjąć tę właściwą. Idzie za tym zaangażowanie dwóch wózków, dwóch operatorów i możliwość uszkodzenia ładunku oraz sporo traconego czasu.

Fot. Janusz Bekas

Składowanie materiałów drzewnych na regałach wspornikowych chroni je przed przypadkowymi uszkodzeniami czy obsunięciami, natomiast pozwala na stworzenie swojego systemu identyfikacji położenia składowanego materiału, który ułatwia lokalizację i pobranie odpowiedniej tarcicy, bez dłuższych poszukiwań. Pozwala to także zorientować się w zapasach danego asortymentu i szybko pobrać materiał z regału do wywozu.

Rozbudowa w Łazach

Potwierdzeniem zadowolenia z eksploatacji regałów firmy Provost Polska, która jest częścią francuskiej firmy Provost i takie systemy składowania oferuje od projektu do montażu, jest zrealizowana niedawno kolejna rozbudowa regałów w Oddziale Łazy, który jest największym magazynem spółki Alga.

Fot. Janusz Bekas

W solidnych, murowanych, wysokich halach magazynowych zainstalowano niedawno kolejne trzy regały pojedyncze jednostronne i jeden regał dwustronny. Zliczając liczbę przęseł zainstalowanych co 1,10 m i mnożąc ją przez długość wsporników – 1 m oraz odstępy pomiędzy nimi – 1,20 m, a także przez liczbę poziomów – średnio pięć, doliczamy się z Piotrem Kowalczykiem, doradcą technicznym Provost Polska, możliwości wygodnego składowania około 8000 m3 drewna litego w różnym sortymencie, jak również płyt drewnopochodnych czy sklejki. Najczęściej regał w tym magazynie składa się z 16 solidnych, ocynkowanych słupów o wysokości 5600 mm, których stopy mocowane są na dwie kotwy do posadzki o wymaganej w projekcie wytrzymałości. Słupy są wykonane z walcowanych i giętych na zimno profili.

Wszystkie wsporniki mają długość 1200 mm i nośność do 800 kg. Ale maksymalne obciążenie na poziom tych regałów może wynosić nawet 1150 kg. W regałach Provost wsporniki mocowane są zawsze za pomocą wyjmowanych klinów bocznych, samoblokujących się pod własnym ciężarem wspornika, a tym bardziej pod ciężarem ładunku spoczywającego na wsporniku. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej niezawodne od łączenia wspornika z kolumną śrubami, które są narażone na ścinanie pod wpływem zmieniającego się obciążenia ładunku na wspornikach. Natomiast kliny rozkładają równomiernie siły przechodzące przez punkty mocowania.

Fot. Janusz Bekas

– Słupy w naszych rozwiązaniach mogą być wyższe, nawet standardowo do 7,5 m, natomiast wyższe słupy wymagają dodatkowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych – mówi Piotr Kowalczyk. – W regałach dwustronnych słupy składają się z dwóch stalowych profili. Ich podstawa zapewnia stabilność oraz możliwość poziomowania składowania z użyciem odpowiednich płytek poziomujących. Wsporniki także mogą być dłuższe – nie tylko 1200 mm, ale także 1500, 1800 i 2000 mm głębokości, co jest korzystne przy składowaniu materiałów lżejszych, ale bardziej przestrzennych. 

W magazynie firmy Alga w Łazach Provost instalował regały wewnątrz hal, ale tego typu regały można także stawiać na zewnątrz.

– Tylko wówczas preferujemy wsporniki ocynkowane, a nie malowane, jak tu widzimy, na żółty kolor – wyjaśnia doradca techniczny Provost. – Powodem jest wyższa wytrzymałość na warunki atmosferyczne pokrycia cynkowego niż stosowanego przez naszą firmę lakierowania proszkowego piecowego, które doskonale sprawdza się w halach, natomiast nie jest tak odporne na warunki atmosferyczne jak kosztowniejsze pokrycie cynkowe. Konstrukcja słupów i stóp wykonywana jest zaś w każdym przypadku wyłącznie z blachy ocynkowanej o odpowiedniej grubości.

Poziomy wsporników można zmieniać

Regały wspornikowe są idealnym rozwiązaniem dla magazynów o dużej powierzchni składowania. W magazynie w Łazach widać, że możliwość dostosowywania poziomów wsporników do typu i ilości składowanego materiału jest w pełni wykorzystywana. Zachowuje się zasadę instalowania pięciu poziomów regałów, ale na różnych wysokościach regału jednostronnego czy dwustronnego.

Innego typu regały zainstalowano swego czasu w dziale sprzedaży i obsługi klientów w Łazach. Skorzystano z oferowanych przez Provost metalowych regałów do składowania drobnicowych ładunków, czyli głównie lakierów, farb, klejów, łączników itp. Takie regały do ładunków średniociężkich umożliwiają składowanie ładunków o ciężarze do 900 kg na poziom. Konstrukcja stalowa jest także składana i w tym przypadku półki wypełnione są deskami.      

W nowym oddziale regały od początku

– Warunkiem sprawnej obsługi klientów jest poszerzanie bazy magazynowej pod kątem odpowiednich zapasów, do bieżącej sprzedaży i szybkiej realizacji zamówień – mówi Michał Marczak, handlowiec w Oddziale Wielgolas Brzeziński, w którym jesienią zainstalowano regały w nowej hali. – My nie mamy jeszcze takiego doświadczenia jak koledzy z Oddziału w Łazach, ponieważ w dotychczasowej siedzibie mieliśmy tylko niewielki dwustronny regał. Niedawno i on został przeniesiony do obecnego magazynu, ale nie angażowaliśmy do złożenia i rozłożenia konstrukcji ekipy Provost, ponieważ konstrukcja regałów jest tak uniwersalna, że własnymi siłami zdemontowaliśmy konstrukcję, przewieźliśmy do tego magazynu i ustawiliśmy niedawno w ciągu paru godzin.  

– Magazyn drewna o powierzchni około 750 m2 jest zlokalizowany w Wielgolesie Brzezińskim w obszernej hali namiotowej, ale regały są niezbyt wysokie, bo mają tylko 2-4 poziomy, ze względu na stosunkowo niewielką wysokość hali – mówi Piotr Kowalczyk. – Montaż trwał około 1,5 tygodnia, ponieważ ze względów bezpieczeństwa związanego z Covid-19, pracę realizowała mała grupa stale ze sobą pracujących montażystów. Standardowo takie montaże realizuje się szybciej, gdyż elementy nie są ciężkie i są proste w montażu, więc szczególnie jeśli ma się doświadczenie, to prace przebiegają szybko. 

– Na tych czterech rzędach regałów wspornikowych, dwóch jednostronnych przy ścianach i pośrodku na regale dwustronnym, możemy składować około 700 m3 produktów drzewnych – mówi Michał Marczak. – Wykorzystując standardowe odstępy pomiędzy wspornikami, składujemy materiał w długościach od 1 do 13 m. Te najdłuższe klejone kantówki świerkowe zajmują połowę długości regału przy ścianie z bramą wjazdową.

Ściana przeciwległa ma długość 50 m i tyle ma najdłuższy regał jednostronny, ustawiony wzdłuż niej. Wydaje się, że wszystkie wsporniki są na jednej wysokości, ale w połowie jego długości skorzystano z łatwej możliwości zamiany wysokości wsporników, bo wysokość palety z produktem ograniczała możliwość ułożenia jej na regale. Dla łatwiejszego manewrowania wózkiem bocznym podniesiono więc w tym miejscu rząd wsporników.

– Na łatwą zmianę wysokości poziomów wsporników pozwala perforacja na słupach montażowych – wyjaśnia Piotr Kowalczyk. – Co 75 mm są na słupach otwory pozwalające zamontować ramiona za pomocą trapezowych klinów bocznych. Czyli w praktyce można zmieniać ich położenie co 7,5 cm. Zaletą regałów firmy Provost jest szybki i prosty montaż, a także to, że jeden pracownik może bez większego wysiłku szybko przełożyć poziom wspornika. Wystarczy lekko go unieść, wyciągnąć dwa kliny, przełożyć wspornik i wstawić owe kliny blokujące.

Zaletą – szybki montaż i demontaż

Pytam doradcę technicznego, co przekonuje użytkowników do systemów regałowych Provost?

– Mówią nam, że najbardziej doceniają to, że w odróżnieniu od systemów innych firm, gdzie podstawa jest przyspawana do kolumny, w naszym systemie istnieje możliwość wielokrotnego demontowania regału, w zależności od potrzeb – podkreśla Piotr Kowalczyk. – Umożliwia to jego łatwiejszy transport, konserwację oraz szybką wymianę regału jednostronnego na dwustronny lub zmianę jego głębokości. To rezultat modułowości systemu, stwarzającego możliwość stopniowego powiększania powierzchni magazynowej, przez dokładanie kolejnych słupów, które są między sobą łączone. Regał jednostronny może być zamieniony na dwustronny, mocowany śrubami z dwóch stron, kotwiony do posadzki w pionie.

Ponadto, każda stopa jest zakończona osłoną metalową, żeby nie dochodziło do uszkodzeń ogumienia wózków widłowych w przypadku najechania na podstawę. Również wsporniki można wyposażyć w ochronne akcesoria.

W obu oddziałach Algi przedstawiciele podkreślali, że nie było problemów na etapie realizacji inwestycji, a eksploatacja regałów nie sprawia jakichkolwiek kłopotów. Ekipy montażowe były kompetentne i bardzo elastyczne oraz otwarte na sugestie. Dokumentacja jest dostarczana w języku polskim, a dodatkowe akcesoria z zakładu w Starachowicach są szybko dostępne.

~Janusz Bekas