Odpylanie jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy w przemyśle drzewnym

Odpylanie jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy w przemyśle drzewnym

Zapylenie powietrza pyłem drzewnym w procesie obróbki mechanicznej, jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w jego otoczeniu. Pyły drewna twardego tj. dębu i buku, mają działanie rakotwórcze, a ich dopuszczalne stężenie w środowisku pracy nie może przekraczać 2 mg/m3. Zapylenie nie tylko stwarza zagrożenie zdrowotne ale również może być przyczyną pożaru lub wybuchu.

Nagromadzony pył w miejscu pracy może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, czy otwarty ogień może spowodować wybuch. Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy osób przebywających w takich pomieszczeniach, powinny być montowane systemy, które będą gwarantowały optymalne odpylanie. Każde stanowisko, które jest źródłem powstawania zanieczyszczeń pyłowych, powinno być wyposażone w odciąg miejscowy, którego głównymi elementami są:

-elementy ssawne, w postaci: obudowy, okapu lub ssawki,

– wentylator promieniowy

– zespół oczyszczający powietrze (odpylacz)

– przewody wentylacyjne

Przy projektowaniu i doborze poszczególnych elementów instalacji należy przede wszystkim zwrócić szczególna uwagę na pewne kwestie, które mogą być istotą poprawnego i bezpiecznego działania instalacji.

Stosowane w przemyśle drzewnym przewody z tworzyw sztucznych posiadające spiralę metalową, powinny być uziemione z obu stron tak, aby instalacja nie gromadziła ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to wybuchem.

VENT PUR P70 i VENT PUR P45se spełniają wymagania dotyczące odprowadzania ładunków elektrostatycznych przez obustronne uziemienie spirali. Fot. MASTERVENT

Wentylacja miejscowa powinna nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do pomieszczenia. Ważną sprawą jest także zapewnienie szczelności instalacji w taki sposób, aby nie dochodziło do wydostawania się pyłu i nie pogarszało jej sprawności. Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie odpowiedniej prędkości porywania. W przypadku trocin wilgotnych sięgającą nawet do 28 m/s. Zbyt małe prędkości porywania mogą doprowadzić do osiadania pyłu na ściankach przewodów, co w konsekwencji może doprowadzić do zatkania instalacji. Przewody instalacji w miejscach kolan i rozgałęzień oraz w miejscach zmiany średnicy powinny być regularnie czyszczone. Przy projektowaniu systemu odciągu wiórów znad stanowisk obróbki drewna, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na odpowiedni dobór wentylatora. Do transportu wiórów dobieramy wentylatory promieniowe z wirnikami o prostych łopatkach. W trakcie doboru wentylatora należy brać pod uwagę uzyskanie żądanych parametrów, takich jak: strumień objętości przetłaczanego powietrza i spiętrzenie.

Wentylator promieniowy. Fot. MASTERVENT

Dodatkowo, należy dostosować rozwiązanie konstrukcyjne takiego wentylatora do wymagań wynikających z konkretnego zastosowania, np. odporność na uszkodzenia wirnika, czy obudowy, na podwyższoną temperaturę lub wykluczenia możliwości spowodowania wybuchu. Równie ważnym elementem w miejscowej instalacji odciągowej jest zespół oczyszczający powietrze, w którym następuje wytrącenie pyłu (odpylacze) przed usunięciem powietrza do atmosfery lub ponownym wprowadzeniem go do pomieszczeń pracy. Najbardziej proste w budowie a przy tym wysoce funkcjonalne są odpylacze workowe, których konstrukcja składa się ze statywu mocowanego do podstawy, na którym osadzany jest wentylator wraz z pierścieniem do montowania worka filtracyjnego i worka foliowego na odpady. Za pomocą przewodu elastycznego odciąg może być podłączony bezpośrednio do obrabiarki.

Workowy odciąg wiórów MV 502. Fot. MASTERVENT

W ofercie firmy MASTERVENT znajduje się szeroka gama urządzeń, służących
do transportu i odpylania mediów w przemyśle drzewnym, między innymi odpylacze workowe przeznaczone do odwiórowania obrabiarek do drewna, o wysokiej skuteczności odpylania do 99,5%. Ponadto, firma posiada także odpylacze cyklonowe OCSK przeznaczone do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami, o wielkości powyżej 5 μm, gdzie proces odpylania zachodzi na zasadzie siły odśrodkowej, a skuteczność tych urządzeń waha się miedzy 95-99%.

Odpylacze cyklonowe OC i OCSK. Fot. MASTERVENT

W ofercie znajdują się także wentylatory średniociśnieniowe do transportu wiórów trocin i granulatów, a także wentylatory do przetłaczania gorącego
i wilgotnego powietrza, doskonale sprawdzające się w suszarniach drewna.

Firma MASTERVENT świadczy również usługi w doradztwie, projektowaniu
i wykonawstwie kompletnych systemów wentylacyjnych dla małych i dużych firm.

~Michał Borkowski (MASTERVENT)