Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych

Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych

Homag jako jeden z czołowych dostawców technologii dla branży drzewnej nie ogranicza się tylko do konstruowania i produkcji maszyn, urządzeń i systemów automatyzacji procesu produkcyjnego. Równolegle firma dostarcza także kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania dla małych, średnich, jak i dużych zakładów, które zapewniają wsparcie na każdym etapie produkcji.

Stale rozwijająca się cyfryzacja sprawia, że maszyny i procesy produkcyjne nie są już postrzegane jako pojedyncze urządzenia. Obecnie do ich obsługi potrzeba bowiem wydajnego procesu produkcyjnego i oprogramowania do planowania i organizowania przepływu informacji. Producenci mebli inwestując w nowoczesne maszyny, chcą również uzyskać maksimum korzyści wynikających z całego procesu produkcyjnego. Bardzo często zastanawiają się oni, czy w pełni wykorzystują swoje moce produkcyjne, a jeśli nie, to jakie działania podjąć, aby zwiększyć wydajność.

Homag jako jeden z czołowych dostawców technologii dla branży drzewnej nie ogranicza się tylko do konstruowania i produkcji maszyn, urządzeń i systemów automatyzacji procesu produkcyjnego. Równolegle firma dostarcza także kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania dla małych, średnich, jak i dużych zakładów, które zapewniają wsparcie na każdym etapie produkcji.

Rejestracja, monitoring i raportowanie

Konfiguracja mebli, planowanie i projektowanie, konstrukcja i automatyczne generowanie danych dla maszyn nie stanowi teraz żadnego problemu. Aby w pełni wykorzystać możliwości oferowanych przez Homaga rozwiązań, konieczne jest właściwe planowanie, kontrola i sterowanie procesem produkcyjnym, organizacja i sterowanie magazynem oraz rejestr danych maszyn (MDE). W czasach, gdy terminy dostaw, optymalnie zdefiniowane procesy i zrównoważona produkcja odgrywają ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie, coraz większego znaczenia nabierają właśnie szczegółowe dane dotyczące maszyn. Mając dostęp do wiarygodnych danych, każde przedsiębiorstwo w łatwy i szybki sposób przeanalizuje swój proces produkcji i podejmie właściwe i efektywne decyzje na przyszłość.

ControllerMES optymalizuje indywidualne procesy produkcyjne, począwszy od bezpośredniego przyjęcia i optymalizacji danych produkcyjnych pochodzących z aplikacji Configurator3D. Fot. Homag

W przypadku MDE niezastąpiona jest aplikacja MMR Office (Machine Monitoring and Reporting), służąca do rejestracji,  monitoringu i raportowania danych maszyny. MMR Office rejestruje: rozkrój płyt i powstające w jego wyniku elementy, poszczególne cykle procesu produkcyjnego, zmiany magazynowe i wiele innych. Określa także optymalny czas cyklu dla wszystkich elementów oraz rozpoznaje wymagane dla nich procesy obróbcze. Program łączy dane z kilku maszyn i przekazuje je do osobnej bazy danych w biurze, gdzie mogą być udostępnione do dalszej analizy. Występuje on w dwóch wariantach rozbudowy, umożliwiających podłączenie do 5 lub 20 maszyn. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że MMR Office to oprogramowanie, które współpracuje także z maszynami innych producentów, niezależenie od roku ich produkcji. Podłączenie odbywa się za pomocą interfejsów OPC-UA i REST. Umożliwia przy tym dokonywanie dokładnych analiz do dwóch lat wstecz. Dzięki niemu odpowiednie osoby w firmie mają dostęp do wszystkich danych, jak: produkcja elementów, cykle procesu produkcji, przerwy na przezbrojenie itp. Mogą więc bez problemu przeanalizować swój proces produkcji, a tym samym zwiększyć jego wydajność. Oprócz tego zapisuje komunikaty o błędach w formie tekstu, a udostępnianie danych zapisanych w bazie MMR odbywa się za pośrednictwem interfejsu.

Opracowana przez Homaga nowa wersja aplikacji woodStore 8 to inteligentny system zapewniający przejrzysty przepływ informacji i materiałów. Fot. Homag

Jest więc idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą mieć pod kontrolą przebieg procesu i chcą otrzymywać wiarygodne dane, które mogą później analizować i przetwarzać. Oprogramowanie daje dostęp do różnych okresów analizy oraz do ilości podłączanych maszyn.

W ofercie Homaga dostępna jest także bezpłatna aplikacja na smartfon – MMR Mobile. Jest ona dołączana do każdej nowo zakupionej maszyny. Kierownik produkcji może teraz przez cały czas kontrolować proces obróbczy – nawet poza firmą. Aplikacja wyświetla wybrane wskaźniki w ustalonych okresach. Wystarczy więc rzucić okiem, aby wiedzieć, jakie wyniki osiągnęły maszyny w danym czasie. Z kolei MMR Office Lite to aplikacja dostarczająca dane z bazy maszyny. Udostępnia analizy dostarczone przez MMR Office w procesie przygotowania pracy – do 30 dni wstecz. Jej instalacja jest szybka i łatwa, a podłączyć ją można do 3 maszyn.

Automatycznie reaguje na zmiany przebiegu procesu

Interesującym rozwiązaniem, z oferty Homaga, w zakresie kierowania produkcją jest modułowy, skalowany i elastyczny ControllerMES. Wszystkie komórki wchodzące w skład procesu produkcyjnego, jak: rozkrój, okleinowanie wąskich płaszczyzn, wiercenie i pakowanie, a także łączące je bezzałogowe roboty transportowe TRANSBOT zarządzane są właśnie przez ten system. Tylko w ten sposób można szybciej i efektywniej sprostać indywidualnym życzeniom klientów, radzić sobie z wysokimi kosztami osobowymi i brakiem wykwalifikowanych specjalistów oraz skutecznie reagować na silną konkurencję i presję kosztową powstającą wskutek konsolidacji rynku.

ControllerMES optymalizuje indywidualne procesy produkcyjne, począwszy od bezpośredniego przyjęcia i optymalizacji danych produkcyjnych pochodzących z aplikacji Configurator3D, poprzez zautomatyzowane tworzenie partii produkcyjnych, aż po określanie przepływów materiałów i dróg poruszania się bezzałogowych systemów transportowych TRANSBOT. Komunikuje się on z różnymi maszynami i przekazuje zlecenia i specyficzne dane produkcyjne, określa kolejność zleceń przeznaczonych do transportu i przesyła je dalej do managera floty, który zarządza pojazdami. W przypadku zmian w przebiegu produkcji system reaguje automatycznie. Jest to możliwe dzięki temu, że tworzy on zamkniętą sieć. Manager floty zarządza także energią poszczególnych pojazdów transportowych. Do systemu, na bieżąco, przekazywana jest informacja o poziomie naładowania ich baterii, a TRANSBOT, którego poziom naładowania jest niższy od wartości progowej, jest automatycznie kierowany do indukcyjnej stacji ładującej. Ładowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy. Przy wielozmianowym trybie pracy manager floty dba o to, żeby pojazdy były ładowane naprzemiennie, co pozwala na uniknięcie przestojów, a zlecenia są rozdzielane na wszystkie transportery.

Ruchy materiału optymalizowane poprzez stałą samokontrolę

Zarządzanie stanami magazynowymi to bardzo istotna część procesu produkcyjnego. Opracowana przez Homaga nowa wersja aplikacji woodStore 8 to inteligentny system zapewniający przejrzysty przepływ informacji i materiałów. Teraz umożliwia on integrację znacznie większej liczby maszyn i stanowisk z magazynem, a także ułatwia połączenie z sobą, na przykład, dwóch różnych systemów magazynowych. To sprawia, że organizacja procesu produkcyjnego jest teraz dla klienta znacznie bardziej elastyczna. Aby lepiej zarządzać większą liczbą maszyn, możliwy jest teraz również ich podział na wiele grup, z których każda ma przypisaną własną listę zadań. Pozwala to na pełne wykorzystanie pozycji odkładczych przy maszynach, co jest szczególnie korzystne dla klientów posiadających mniejsze powierzchnie magazynowe.

Dzięki woodStore 8 system zamówień jest w przejrzysty sposób połączony z systemem ich przetwarzania. Rozkrój materiału analizowany jest pod kątem ilości generowanych odpadów, kontrolowany jest jego przepływ, a wszystkie ruchy materiału są optymalizowane poprzez stałą samokontrolę.

Wygodę i łatwość obsługi systemu zapewnia uproszczony interfejs użytkownika z przyciskiem do szybkiej nawigacji. Pozwala on także na korzystanie z urządzenia mobilnego, takiego jak tablet lub smartfon do: skanowania kodów płyt, numerów zamówień, zapisywania w bazie danych obrazów dekorów płyt, przechowywania i przenoszenia procesów oraz zarządzania materiałem resztkowym, dla których urządzenie mobilne pełni rolę skanera ręcznego.  

Homag posiada również w swojej ofercie rozwiązanie do konfiguracji i sprzedaży mebli online. Oprogramowanie to łączy w sobie różne opcje: planowanie sprzedaży, prezentację produktów, sprzedaż i oprogramowanie do zamawiania. Kolejna grupa produktów obejmuje programy do wprowadzania zamówień i projektowania. Programy te wspierają naszych klientów w zakresie planowania pomieszczeń przy projektowaniu mebli i zabudów wewnętrznych, graficznej obróbki zamówień, konfiguracji i wprowadzania zamówień, jak również generowania danych, planowania i sterowania produkcją.

~Tomasz Bogacki