Otwarcie kolejnej fabryki Grupy Meblowej Szynaka

Otwarcie kolejnej fabryki Grupy Meblowej Szynaka

21 września 2020 roku to kolejna ważna data w historii rozwoju Grupy Meblowej Szynaka. Tego dnia otwarto nowo wybudowany kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy Classic Sofa w Lidzbarku Welskim. W uroczystości udział wzięło prawie 150 zaproszonych gości.

Firma Classic Sofa w Lidzbarku Welskim (woj. warmińsko-mazurskie) jest pierwszym zakładem w Grupie Meblowej Szynaka specjalizującym się w produkcji mebli tapicerowanych. Nowoczesny park maszynowy, konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz kapitał ludzki firmy pozwalają optymistycznie patrzeć na powodzenie zrealizowanej za prawie 19 mln zł inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wzorniczych pozwoli oferować na polskim i światowym rynku meblowym najwyższą jakość produkowanych mebli tapicerowanych. Zrealizowana inwestycja jest bardzo ważna nie tylko dla rozwoju Grupy Meblowej Szynaka, miasta Lidzbarka, ale przede wszystkim to znaczące wydarzenie dla rozwoju regionu jak i kraju. W nowo wybudowanej firmie zatrudnienie znalazło prawie 200 osób, co ma niezwykle pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Inwestycja ta jest pierwszym etapem budowy fabryki Classic Sofa, docelowo jej łączna powierzchnia będzie wynosiła ponad 20 tys. m2, a pracę w niej znajdzie nawet 500 osób. Inwestycja została zrealizowana na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uroczystą część spotkania rozpoczęło powitanie przybyłych gości przez Jarosława Kornowskiego, prezesa Classic Sofa, który zaprezentował film z etapów budowy fabryki. Następnie głos zabrali Prezes Alina i Jan Szynaka, którzy dziękując za wkład i profesjonalizm włożone w budowę nowego zakładu, wręczyli wykonawcom pamiątkowe listy gratulacyjne. Następnie krótkim przemówieniem, gratulacjami i ciepłymi słowami uznania, że w tak trudnym czasie epidemii udało się firmie zrealizować tak znakomitą inwestycję, swoją obecność zainicjowali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju – Olga Semeniuk, poseł na Sejm RP – Zbigniew Ziejewski, Wojewoda Warmińsko Mazurski – Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Prezes Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Zbigniew Targowski, Starosta Powiatu Działdowskiego – Paweł Cieśliński oraz Burmistrz Lidzbarka – Maciej Sitarek.

Podniosły charakter spotkania nadawał występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku oraz uczniów z okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej w Wąpiersku, II Liceum Ogólnokształcącego z Działdowa oraz Szkoły Podstawowej numer 1 w Lidzbarku.

Kulminacyjną częścią spotkania było uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy i przecięcie wstęgi.

Zaproszeni goście oraz pracownicy firmy otrzymali pamiątkowe monety, uwieczniające na awersie tę ważną datę w historii Grupy Meblowej Szynaka – otwarcie kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego Classic Sofa oraz herb miasta Lidzbark, założonego w 1301 roku umieszczony na rewersie.

Grupę Meblową Szynaka tworzy obecnie siedem zakładów produkcyjnych, a także centrum logistyczne i zabytkowy pałac w Mortęgach.

Meble produkowane przez Grupę są eksportowane do ponad 50 krajów.

~kor