Zmiany personalne w Hettich

Zmiany personalne w Hettich

dr Andreas Hettich, udziałowiec 4-tego pokolenia, przeszedł z dniem 1 stycznia 2020 roku z kierownictwa operacyjnego Hettich Holding GmbH & Co. oHG do Rady Nadzorczej Grupy Hettich.


Po blisko 20 latach w kierownictwie operacyjnym, w tym 13 latach jako Prezes Zarządu, dr Andreas Hettich koncentrować będzie się teraz na strategicznym zarządzaniu Grupy i pełnić rolę ogniwa łączącego udziałowców i zarząd. Jako większościowy udziałowiec, będzie nadal osobą reprezentującą Grupę Hettich.


– W ciągu ostatnich kilku lat konsekwentnie ukierunkowaliśmy Grupę Hettich na przynoszący zyski rozwój, stwarzając ku temu odpowiednie warunki organizacyjne – mówi Dr Andreas Hettich. – Wszystkie zespoły Hettich na całym świecie intensywnie pracują nad dalszym rozwojem organizacji, zwiększającym odpowiedzialność własną poprzez nowe formy współpracy. Cieszę się, że Grupa pozostaje w dobrych rękach i będę aktywnie wspierać ją w osiągnięciu celu z pozycji Rady Nadzorczej. Dzięki współpracy będziemy dobrze przygotowani do sprostania przyszłym wyzwaniom.
Hettich Holding zarządzać będą, w równym stopniu, Jana Schönfeld oraz Sascha Groß, dotychczasowi członkowie zarządu.


~gac