Meblarstwo - komponenty i technologie 2/2022

7 2 2022/2 (254) R e l ac j e Reportaż Reportaż Każdy front jest ozdobą mebli Przekonano się w DECOR TRENDS, że poprawa czy zmiana organizacji pracy lub jej norm to praktycznie niekończący się proces, ale niezbędny dla uzyskiwania lepszych produktów i warunków dla pracowników. TEKST I FOT.: Janusz Bekas P rzed wielu laty Zakład nr 8 Słupskich Fabryk Mebli w Miastku (woj. pomor - skie) zatrudniał 140 osób i zajmował się produkcją mebli z drewna litego. Później, już pod koniec XX w., w nowych obiektach zlokalizowanych w Łodzierzy k. Miastka, kontynuowano tę produkcję w ramach Gru - py Schieder, ale głównie na rynek niemiecki, gdyż na owe czasy zakład reprezentował wysoki poziom wyposażenia technicznego. W dużej mierze to zdecydowało, że po upad - ku Grupy w2007 r., na bramie nie pojawiła się kłódka, a w fabrycznej hali nie zaczął hulać wiatr. Spółka, do której należała nierucho - mość w Łodzierzy, a jest to ponad 4,5 ha grun - tów i hala o powierzchni 5000 m 2 oraz zaple - cze administracyjne o powierzchni 500 m 2 , w 2008 r. wykupiła park maszynowy i w 2008 r. przejęła pracowników, rozszerzając swój pro - fil działalności o produkcję frontów. – Podtrzymano produkcję frontów meblo - wych, na które w owym czasie było duże zapo - trzebowanie – mówi Halina Chadeja-Dżugalik, prezes zarządu Decor Trends. – Jednak rynek się zmieniał, a wraz z nim zapotrzebowanie na fronty, więc nasza firma też przechodziła lepsze i gorsze okresy, ale przetrwała i nie zamierzamy się poddawać. Utrzymywana jest nadal struktu - ra właścicielska, reprezentowana przez kapitał zagraniczny. Koncentrujemy się na produkcji frontów meblowych z drewna litego, także lakie - rowanych, oraz z płyty MDF, oklejanych foliami PVC. Produkujemy wszystkie elementy do mebli pokojowych, kuchennych i łazienkowych, czyli fronty drzwi, czoła szuflad, listwy pogrubiające itp., gotowe do montażu z nawierceniami i fre - zowaniem na okucia meblowe i kołki. W asorty - mencie spółka ma również stoły z drewna litego. Spojrzenie z zewnątrz Początki spółki nie były łatwe, ponieważ po - przednio cała produkcja trafiała na rynki za - graniczne. Realizowano zlecenia zewnętrzne, napływające od fabryk Schiedera, a po ogło - szeniu upadłości Grupy, nowa spółka stanęła przed koniecznością pozyskania odbiorców na swoje wyroby. – Było trudno, sprzedaż spadała, zało - ga zmniejszała się, więc rozglądaliśmy się za wsparciem na nowej dla nas, biznesowej drodze – przyznaje pani prezes, od 20 lat związana ze spółką. – Ponieważ zaczęliśmy odnotowywać straty, w 2015 r. nawiązałam kontakt ze Stowarzyszeniem REFA Wielko - polska, żeby ich specjaliści wskazali nam nie - dociągnięcia i po audycie ukierunkowali, jakie Niedawno zakupiono szlifierko-szczotkarkę KSN 1350 firmy WEBER. Produkowane fronty spełniają wysokie wymagania i przez to nie są najtańsze. Wysokiej jakości produktów służą precyzyjne kontrole.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz