Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

Wiadomości z kraju i ze świata 1 5 2021/11 (251) k a l e j d o s ko p wiadomości Ochrona własności intelektualnej w branży meblarskiej Przedsiębiorca wchodzący na rynek z nową technologią lub produktem powinien zadbać o ich jak najlepszą i najpełniejszą ochronę, począwszy od nazwy danego produktu oraz logo, którym produkt ten będzie oznaczany (znak towarowy), poprzez technologię mającą w nim zastosowanie czy urządzenia lub ich elementy (wynalazek /wzór użytkowy), a kończąc, co w przypadku mebli jest oczywiście kluczowe, na jego postaci: kształcie, kolorystyce i ornamentacji (wzór przemysłowy). Wszystkie te elementy ochrony własności intelektualnej powinny być uzupełnione skutecznymi umowami, klauzulami i zabezpieczeniami organizacyjnymi. N ieustannie prowadzimy w naszych firmach prace nad usprawnienia - mi w produkcji, innowacyjnymi technologiami, nowymi wzorami mebli, oryginalnymi kolekcjami oraz innymi wer - sjami już istniejących modeli. Często roz - ważamy zmianę lub odświeżenie logo. Naturalną drogą jest także poszerzanie te - renu swojej działalności o nowe rynki oraz tworzenie płaszczyzn kooperacji z innymi firmami. Innowacyjne rozwiązania lub in - westycje w dopracowany design, których nie ma na rynku, a istnieje na nie zapotrze - bowanie, mogą okazać się dla nas „żyłą złota”. Droga od pomysłu do konkretnego rozwiązania oraz jego wdrożenia wydaje się dość skomplikowana. Jednak nie za - wsze musi taka być. Kluczem jest dbałość o moment, w którym o ochronie swoich praw i pracy pomyślimy, i wsparcie eksper - tów, czy to wprost realizujących projekt, czy wspierających jego „otoczenie”. Każdy etap pracy nad produktem czy technologią ma swoją specyfikę i „cza - su nie da się cofnąć”, a w konsekwencji w pewnych sytuacjach ochrony uzyskać się post factum już nie da. Dlatego na każdym etapie rozwoju naszego biznesu powinniś- my pamiętać o dobrej ochronie praw do dóbr niematerialnych oraz o komplekso - wej strategii własności intelektualnej (IP – Intellectual Property). Patent, Pat.218422, Biurko przesuwne, Meble Vox

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz