Cyfrowa produkcja mebli na zamówienie

Cyfrowa produkcja mebli na zamówienie

Rozwiązanie Furniture on Demand by Lectra, znane również jako MTO, to innowacyjny system do cięcia tkanin gładkich i wzorzystych z nestingiem na cyfrowej platformie zlokalizowanej w chmurze.

Krótkie terminy realizacji zamówień, złożone planowanie produkcji i brak możliwości uzyskania korzyści skali to tylko niektóre z problemów, z jakimi mierzą się producenci mebli. Krojownia 4.0 do produkcji na zamówienie to rozwiązanie firmy Lectra, które jest najlepszym antidotum na te problemy. Składa się z cyfrowego centrum danych i maszyny do jednowarstwowego cięcia tkanin Virga®. Wykorzystuje koncepcję Przemysłu 4.0 do zapewnienia zoptymalizowanego procesu produkcji na zamówienie.
W przeciwieństwie do autonomicznego katera do tkanin, rozwiązanie Made to Order for Furniture oferuje prawdziwie połączony, zintegrowany proces, dedykowany produkcji na zamówienie. Dzięki temu rozwiązaniu produkcja oparta na danych jest nie tylko o wiele szybsza, ale i lepiej kontrolowana oraz mniej podatna na błędy.
Planowanie produkcji


W przypadku autonomicznego katera operatorzy ręcznie tworzą zlecenia rozkroju w oparciu o informacje z systemu komputerowego. Następnie przygotowują osobne harmonogramy operacji cięcia dla każdego zamówienia. Znalezienie optymalnej równowagi między priorytetami zadań a możliwościami krojowni uzależnione jest od wiedzy operatora. Tymczasem MTO gwarantuje szybkie, cyfrowe przetwarzanie zamówień.
Rozwiązanie na bazie platformy komunikuje się z systemem informatycznym i synchronizuje dane w celu automatycznego przetworzenia zamówień klientów i przekształcenia ich w zlecenia rozkroju. Następnie zlecenia rozkroju są ręcznie lub automatycznie porządkowane według priorytetu.
Tradycyjne, ręczne przygotowanie układów kroju jest czasochłonne. Aby zaoszczędzić czas, krojczy mogą wykorzystać ten sam układ kroju z teoretyczną szerokością. To z kolei może prowadzić do powstawania strat materiałowych. Jeśli zaś układ kroju nie istnieje, należy stworzyć go ręcznie.
Układy kroju są umieszczane w folderze dla operatora. Zamówienia produkcyjne są drukowane i umieszczane w innym folderze, w zleceniu rozkroju. Operator odpowiedzialny za rozkrój musi postępować zgodnie ze zleceniem rozkroju, pojedynczo wybierać układy kroju i zastosować odpowiednie ustawienia rozkroju na podstawie własnego doświadczenia.
W przypadku MTO tworzenie układów kroju jest szybkie i w pełni zautomatyzowane, z wykorzystaniem rzeczywistej szerokości. Charakterystyka tkanin, rzeczywista szerokość i reguły tworzenia układów kroju są przechowywane w bibliotece materiałów. Platforma zestawia informacje na temat wzorów i materiałów w celu automatycznego stworzenia układów kroju z wykorzystaniem rzeczywistej szerokości tkanin, jednocześnie przestrzegając wymogów jakościowych i optymalizując wykorzystanie tkaniny. Równoczesne przetwarzanie wielu układów kroju w chmurze znacząco skraca czas przygotowywania układów.
Platforma ta zapewnia również cyfrowy transfer zleceń rozkroju, automatyczny wybór układów kroju i optymalnych ustawień rozkroju.
Po opublikowaniu zlecenia rozkroju wystarczy, że operator naciśnie przycisk Start. Wszystkie informacje na temat tkaniny, potrzebne do wyboru rolki, wyświetlają się na ekranie przy stacji roboczej załadunku.

Realizacja produkcji
Standardowy autonomiczny kater może być w stanie ciąć z dużą szybkością, ale nie wszystkie nitki mogą być rozcinane precyzyjnie. Może to prowadzić do problemów z jakością i straty cennego czasu na produkcji. Większość grubych tkanin wymaga stosowania folii do rozkroju i częstej wymiany stalowych ostrzy (średni okres użytkowania wynosi 700 m).
Nowa technologia rozkroju sprawia, że system Virga idealnie kroi tkaninę z prędkością 120 m/min, bez potrzeby stosowania folii. Długi okres żywotności ostrza ze stali węglowej (około 35 km) zmniejsza ilość czasu poświęcanego na wymianę ostrzy.
W tradycyjnym sekwencyjnym zarządzaniu tkaninami z motywem kamera umieszczona na głowicy tnącej musi wykonać wiele zdjęć, aby rozpoznać zniekształcenia tkaniny. Następnie system oblicza rozkrój tkaniny. Po przekazaniu przez kierownika informacji o modyfikacjach, operatorzy muszą ręcznie zaktualizować zlecenie rozkroju. Jest to proces czasochłonny. Również po przesłaniu zamówienia do krojowni śledzenie postępów jest utrudnione, a operatorzy muszą ręcznie informować o postępach.
Furniture on Demand by Lectra rozwiązuje te wszystkie problemy, jednocześnie optymalizuje czas realizacji. Równoczesny załadunek, lagowanie, skanowanie, cięcie i rozładunek skracają czas cyklu rozkroju. Dla przykładu czas rozkroju tkaniny w kratę jest tak krótki jak czas rozkroju tkaniny gładkiej. Operatorzy mają wystarczająco dużo czasu, aby prawidłowo skompletować formatki i sprawdzić jakość. Dzięki łączności operator zawsze dysponuje aktualnymi informacjami dotyczącymi cięcia. Wszelkie zmiany informacji dotyczących cięcia są automatycznie synchronizowane z cyfrową platformą. Kierownicy mogą organizować i monitorować zlecenia rozkroju według statusu zadania, materiału, terminu itd. Otrzymują informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowi Virga Dashboard firmy mogą monitorować wskaźniki wydajności produkcji, takie jak czas i prędkość rozkroju, wielkość produkcji czy liczba przerw.

~gac