Forgot Password

KONTAKT

Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
tel. centrali 58/531 27 53
www.wydawnictwoinwestor.pl

Prezes zarządu:
Zbigniew Owsiak

Wiceprezes zarządu:
Rafał Sidor

Prezes zarządu
Zbigniew Owsiak

Wiceprezes zarządu
Rafał Sidor

Sekretariat
info@wydawnictwoinwestor.pl

Redakcja
listy@meblarstwo24.pl

Redaktor naczelna
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@meblarstwo24.pl
tel. 607 373 966

Dziennikarze
Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Tomasz Bogacki
tomasz.bogacki@gpd24.pl
tel. 603 764 478

Katarzyna Orlikowska
katarzyna.orlikowska@meblarstwo24.pl
tel. 519 516 118

Współpracownicy:
Piotr Dalkowski – Warszawa
Piotr Kmiecik – Tczew
Bogdan Nowak – Szczecin
Agnieszka Topolska – Poznań

Opiekunowie klienta
Karolina Falgowska
karolina.falgowska@meblarstwo24.pl
tel. 519 516 110

Mariusz Wroński
mariusz.wronski@meblarstwo24.pl
mariusz.wronski@gpd24.pl
tel. 519 516 108

Damian Kargul
damian.kargul@gpd24.pl
tel. 519 516 104

Grzegorz Pastwa
grzegorz.pastwa@gpd24.pl
tel. 519 516 106

Projekt graficzny
Agnieszka i Michał Warda

Kierownik działu DTP
Wiesław Dobosz

dział graficzny DTP / IT
Katarzyna Łukowicz
katarzyna.lukowicz@meblarstwo24.pl

Jacek Mroczkowski
jacek.mroczkowski@gpd24.pl

Korekta
Sylwia Wojtanowska
sylwia.wojtanowska@gpd24.pl

Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
info@wydawnictwoinwestor.pl

Dział prenumeraty:
prenumerata@meblarstwo24.pl

© Copyright by Wydawnictwo Inwestor.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywaniaskrótów i niezbędnych zmian.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz maprawo do odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk we wszelkich mediach tylko za zgodą wydawcy.