Forgot Password

KONTAKT

Prezes zarządu
Zbigniew Owsiak

Wiceprezes zarządu
Rafał Sidor

Sekretariat
info@wydawnictwoinwestor.pl

Redakcja
listy@meblarstwo24.pl

Redaktor naczelna
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@meblarstwo24.pl

Dziennikarze
Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl

Tomasz Bogacki
tomasz.bogacki@gpd24.pl

Piotr Kmiecik
piotr.kmiecik@gpd24.pl

Katarzyna Orlikowska
katarzyna.orlikowska@meblarstwo24.pl

Projekt graficzny
Agnieszka i Michał Warda

Kierownik działu DTP
Wiesław Dobosz

dział graficzny DTP / IT
Katarzyna Łukowicz
katarzyna.lukowicz@meblarstwo24.pl

Jacek Mroczkowski
jacek.mroczkowski@gpd24.pl

Korekta
Sylwia Wojtanowska
sylwia.wojtanowska@gpd24.pl

Opiekunowie klienta
Karolina Falgowska
karolina.falgowska@meblarstwo24.pl

Mariusz Wroński
mariusz.wronski@meblarstwo24.pl

Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
info@wydawnictwoinwestor.pl

Dział prenumeraty:
prenumerata@meblarstwo24.pl

© Copyright by Wydawnictwo Inwestor.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywaniaskrótów i niezbędnych zmian.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz maprawo do odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk we wszelkich mediach tylko za zgodą wydawcy.