Akademia REHAU – co trzeba wiedzieć o adaptacji i różnicach kulturowych, żeby lepiej współpracować w takich zespołach?

Akademia REHAU – co trzeba wiedzieć o adaptacji i różnicach kulturowych, żeby lepiej współpracować w takich zespołach?

Akademia REHAU to budowanie wiedzy i kompetencji dla Partnerów REHAU. Szkolenia i projekty rozwojowe Akademii dotyczą bieżących wyzwań i odpowiadają na aktualne potrzeby rynku.

Firma REHAU zaprasza na webinar na ten temat. Tym razem nie tylko dla klientów i partnerów, ale również dla wszystkich firm z branży okiennej, instalacyjnej i meblowej.

Wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kultury pracy obecnie jest niezbędna do współpracy w różnorodnym zespole. Niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej lub nieumiejętne zarządzanie takimi zespołami obniża zaangażowanie pracowników, zmniejsza efektywność i przekłada się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych. Co trzeba wiedzieć o kulturze ukraińskiej, żeby dobrze współpracować w zróżnicowanych zespołach?

Akademia REHAU zaprasza na webinar 30 marca o 14.00 ze Swietłaną Listopadską. Swietłana to certyfikowana trenerka kompetencji międzykulturowych i adaptacji. Ukrainka z ponad 20-letnim doświadczeniem adaptacji społecznej i zawodowej w Polsce. Wspiera biznes poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pracy w warunkach zmiany, rozwoju kompetencji międzykulturowych i zarządzania zespołem, niezbędnych w biznesie lub organizacji.

Zarejestruj się klikając tutaj

~kafal