Postulatów wiele, podobnie jak nadziei na ich realizację

Postulatów wiele, podobnie jak nadziei na ich realizację

Pierwsze w tym roku spotkanie wszystkich przedstawicieli branży drzewnej odbyło się z początkiem lutego. Wypracowane razem postulaty i wnioski zostały zaprezentowane w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Inicjatorem spotkania był Prezydent PIGPD pan Piotr Poziomski, a w spotkaniu udział wzięli: Piotr Poziomski – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Mirosław Florkiewicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, Piotr Wójcik – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Janusz Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich Stowarzyszenie Papierników Polskich, Longin Graczkowski – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Jędrzej Kasprzak i Bartosz Bezubik – Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Roman Malicki – Komitet Narodowy EPAL.

Każda z obecnych osób przedstawiła swoje propozycje dotyczące przemysłu drzewnego, oraz plany dotyczące rozwoju i przyszłości całej branży. Po długich rozmowach określono wspólne postulaty i wnioski.

Niezbędny dialog z Lasami Państwowymi

Następnego dnia miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, panem Witoldem Kossem, któremu przedstawiono wspólne postulaty branży. Najważniejszej z nich to: obniżenie cen wyjściowych w procedurach sprzedaży na II tercję 2024 roku o 40% w stosunku do cen wyjściowych na I tercję; powrót do możliwości składania ofert do 70% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej (PLD); powołanie stałego zespołu składającego się z przedstawicieli Lasów Państwowych i przedstawicieli organizacji reprezentujących poszczególne branże przemysłu drzewnego ds. ustalenia zasad sprzedaży drewna na 2025 rok. Zasady sprzedaży drewna powinny promować przerób drewna w Polsce; wprowadzenie transparentności wyników sprzedaży – ujawnianie nazw firm, które zakupiły drewno po zakończeniu procedur sprzedaży, transparentności algorytmu kształtowania cen; promowanie drewna jako „super materiału” i sposobu jego wytwarzania w zrównoważonym leśnictwie. Powołanie zespołu i stworzenie fundusz do spraw promocji drewna; moratorium o ograniczeniu pozyskania drewna wprowadzone i głoszone bez konsultacji jest niedopuszczalne w przyszłości. Niezbędny jest dialog z całym sektorem leśno – drzewnym; ochrona cennych przyrodniczo fragmentów lasów nie może ograniczyć dostępności drewna dla polskiego przemysłu drzewnego.

Realny wpływ na fukcjonowanie branży

W następnym kroku przedstawiciele branży drzewnej odbyli wizytę w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie spotkali się z Vice Ministrem Panem Waldemarem Sługockim. Ministrowi zostały przedstawione sprawy, które mają ułatwić współpracę branży z LP oraz postulaty przemysłu drzewnego do ministerstw, które mają realny wpływ na funkcjonowanie branży.

Wypracowane tematy, w których MRiT powinno wspierać branżę we współpracy z Lasami Państwowymi, to: korekta zasad sprzedaży na II trymestr 2024, przede wszystkim obniżenie cen wyjściowych w procedurach o 40% w stosunku do cen wyjściowych na I trymestr, likwidacja możliwości składania 100% ofert wynikających z historii zakupów; pełna transparentność oferowanego do sprzedaży drewna. Na rynek (na aukcje e-drewno) trafić powinna całość drewna zaplanowanego do pozyskania (na podstawie PUL), drewna z rezygnacji oraz drewna niesprzedanego w PLD i na aukcjach e-systemowych. Lasy Państwowe nie powinny grać podażą drewna; całość drewna kierowanego w pierwszej kolejności do przetwórców w Polsce w oparciu o preferencje zakupowe. Tym samym ograniczenie eksportu poprzez oznaczenie wagi ceny na poziomie 60%; sprawne przywrócenie certyfikacji FSC, opracowanie długofalowej strategii funkcjonowania i rozwoju dla sektora leśno-drzewnego, wraz z przygotowaniem narzędzi wspierających transformację branżową; utrzymanie podaży drewna na poziomie zapewniający stabilny rozwój sektora drzewnego; powołanie zespołu do spraw opracowania zasad sprzedaży drewna.

Na spotkaniu przedstawiono także tematy i postulaty, jakie branża drzewna chce mocno zasygnalizować w MRiT, a także innych resortach, które mają wpływ na przemysł drzewny. W stosunku do Ministerstwa Rozwoju oczekuje się: reaktywacji zespołu do spraw rozwoju przemysłu drzewnego z 2017 roku; wsparcie modernizacji przemysłu drzewnego i meblarskiego; promocja przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego  na rynkach zagranicznych.

Również w zakresie edukacji jest wiele do zrobienia, a Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno postawić na odbudowę nauczania kadr dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, ze szczególnym naciskiej na szkolnictwo branżowe.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mogłoby z kolei ułatwić kwestię zatrudnienia pracowników z zagranicy, zaś Ministerstwo Spraw Zagranicznych – uregulować kwestie sankcji.

Wiele do przemyślenia ma również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Branża drzewna oczekuje przede wszystkim: odblokowania możliwości importu drewna poużytkowego, wprowadzenie krajowej  klasyfikacji drewna poużytkowego; wyeliminowanie dotowanego (zwolnienie z obowiązku opłat z tytułu emisji CO2) spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej; wsparcie programu OZE dla sektora; dialog w kontekście ograniczania powierzchni użytkowych w LP; program transformacji dla firm szczególnie dotkniętych; przeciwdziałanie niekorzystnym dyrektywom EU w kontekście dekarbonizacji.

Wspólne spotkanie wszystkich organizacji było dobrze spędzonym czasem. Znaleźliśmy wiele wspólnych tematów, które pozwalają nam na budowanie silnej pozycji branży na rynku gospodarczym. Przed nami wiele wyzwań i oczekiwań. Jednym z nich jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie tematu ochrony lasów, przetwórstwa drewna i wykorzystania drewna w codziennym życiu – mówi Piotr Poziomski.

~źródło: PIGPD