Dzień przed Dremą VII edycja Kongresu KOOPDREW

Dzień przed Dremą VII edycja Kongresu KOOPDREW

Zbliża się czas największych wydarzeń branży drzewnej w Polsce:
targów Drema i poprzedzającego je Kongresu Przemysłu Drzewnego KOOPDREW.


To już VII edycja Koopdrewu, która tradycyjnie odbędzie się w przededniu rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń do Produkcji Drewna DREMA, tj. 9 września.

W tym roku oba wydarzenia łączy jeden temat: nowoczesne budownictwo drewniane.
– Nie trzeba nikogo z naszej branży przekonywać, że drewno to znakomity materiał budowlany, jednak po raz pierwszy w Polsce mamy tak duże zaangażowanie instytucji państwowych w rozwój tej gałęzi przemysłu – mówi Rafał Szefler, dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, będącej organizatorem Kongresu KOOPDREW. – Powstała na mocy ustawy specjalna spółka Polskie Domy Drewniane SA, która ma za zadanie kompleksowy rozwój tego sektora.
W trakcie Kongresu KOOPDREW przedstawiciele spółki Polskie Domy Drewniane zaprezentują plany i kolejne kroki, jakie zostały podjęte w związku z projektem.
– Zastanowimy się, czy w Polsce mamy odpowiedniej jakości surowiec do produkcji nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych – dodaje Rafał Szefler. –Poznamy trendy wykorzystania drewna w nowoczesnej architekturze i budownictwie, jakie są w tej chwili obowiązujące na świecie, na przykład w Kanadzie, Finlandii i Austrii oraz będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób należy zorganizować edukację branżową w celu kształcenia specjalistów dla przemysłu drzewnego.
Wszyscy doskonale wiemy, że Polska, mimo znaczącego przemysłu drzewnego, pod względem nowoczesnych materiałów budowlanych (CLT, KVH) pozostaje daleko za takimi krajami, jak Austria, Niemcy, Finlandia, Szwecja. PIGPD oraz inne organizacje branżowe widzą tutaj szansę dla rozwoju polskich firm, wiedząc, że wsparcie ze strony rządu może ułatwić ten proces. Także o problemach i barierach rozwoju branży drzewnej w Polsce będą mówić paneliści podczas VII Kongresu Przemysłu Drzewnego KOOPDREW.
Dopełnieniem wydarzenia będzie Polsko-Białoruskie Forum Przemysłu Drzewnego, organizowane przez PIGPD wspólnie z Wydziałem Handlowym Ambasady Białorusi w Polsce.
– Białoruś jest dużym producentem drzewnym, a tamtejsze firmy z racji bliskości Polski są chętne do współpracy z naszymi rodzimymi przedsiębiorcami – komentuje dyrektor Biura PIGPD. – W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. warunki zakupu białoruskiego drewna okrągłego, tarcicy i innych produktów drzewnych przeznaczonych na eksport; odbędzie się dyskusja na temat możliwości inwestycji na terenie Białorusi i tworzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie przerobu drewna, możliwych kierunków inwestowania i oferowanych terenów pod budowę obiektów przemysłowych z dostępem do lokalnego surowca.
Uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z białoruskimi przedsiębiorstwami leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz do omówienia możliwych kierunków współpracy w tej dziedzinie.

~kor