Jak certyfikacja FSC® może pomóc firmom w spełnianiu EUDR?

Jak certyfikacja FSC® może pomóc firmom w spełnianiu EUDR?

Zrównoważona gospodarka leśna to korzyści dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Sektorem, którego istnienie w znacznej mierze opiera się na surowcu drzewnym, jest meblarstwo. Podobnie jak wiele firm z innych sektorów, również branża meblarska stanie niebawem przed zadaniem wypełniania zobowiązań, jakie nakłada nowe rozporządzenie UE przeciwko wylesianiu, czyli EUDR.

Drewno jest surowcem odnawialnym, jednak jego pozyskanie, jak i cała gospodarka leśna powinny być prowadzone w sposób zrównoważony, tak aby lasy mogły spełniać wszystkie swoje funkcje. Jednym z aktualnych wyzwań dla branży drzewnej, w tym meblarskiej, są zobowiązania wynikające z unijnego rozporządzenia przeciw wylesianiu (EUDR). Głównym celem EUDR jest poprawa ochrony światowych lasów poprzez zakaz wprowadzania na rynek UE lub eksportowania z niego produktów, które nie spełniają wymogów legalności i zrównoważonego rozwoju. Firmy będą musiały dochować należytej staranności, aby zapewnić, że produkty, które pozyskują, są legalne i nie są powiązane z obszarami, które zostały wylesione lub zdegradowane po 31 grudnia 2020 r. We wdrożeniu wymogów EUDR pomóc może certyfikacja FSC.

Aż 66 proc. konsumentów globalnie i 58 proc. w Polsce oczekuje od dostawców, że sprzedawane przez nich produkty nie przyczynią się do wylesiania (wg globalnego badania konsumenckiego FSC, przeprowadzonego przez Ipsos w 2022 r., obejmującego 26 800 konsumentów w 33 krajach, w tym 800 respondentów z Polski).

Oczekiwania te są spójne z celami rozporządzenia EUDR, które organizacja FSC wspiera od samego początku, oferując Komisji Europejskiej wiedzę i doświadczenie wypracowane w ciągu 30 lat stosowania rynkowego podejścia do walki z wylesianiem i degradacją lasów. Dzięki wymogom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, które obejmują zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne, certyfikacja FSC już teraz zapewnia firmom solidne podstawy, na których mogą się one opierać w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z EUDR. Dotyczy to szczególnie oceny i ograniczania ryzyka w odniesieniu do obowiązków dotyczących należytej staranności, choć oczywiście sama certyfikacja nie może być wykorzystana jako sposób na zwolnienie z tych wymogów.

FSC jest liderem w opracowywaniu kompleksowych ocen ryzyka (w tym środków łagodzących), obejmujących aspekty legalności, zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i wylesiania. Obecnie dostępne są oceny ryzyka dla ponad 60 krajów, w tym dla Polski. System FSC podlega ciągłej ewolucji – w odpowiedzi na nowe wyzwania wdrażane są nowoczesne rozwiązania, takie jak technologia blockchain, która usprawni zarządzanie danymi o transakcjach, czy geolokalizacja, która pozwoli śledzić drogę drewna od opuszczenia lasu aż po półkę sklepową. FSC przeprowadza obecnie szybką ocenę, w jaki sposób nasze standardy są zgodne z ostatecznym tekstem EUDR (wydanym w czerwcu 2023 r.). Ten krok określi również, jakie kroki możemy podjąć w celu dalszego wsparcia. Dla wielu firm z branży drzewnej, w tym meblarskiej, certyfikacja FSC może zatem okazać się skutecznym narzędziem we wdrażaniu przepisów EUDR.

~artykuł sponsorowany