Pomimo pandemii Pfleiderer Polska ze wzrostem!

Pomimo pandemii Pfleiderer Polska ze wzrostem!

Pfleiderer Polska, wiodący europejski producent płyt drewnopochodnych premium dla rynku meblowego, wykończenia wnętrz i budownictwa, zakończył 2020 rok silną sprzedażą i znaczącym wzrostem zysku EBITDA (do 33,4 mln EUR). To efekt wdrożenia nowej strategii biznesowej oraz zrealizowanych w ostatnich latach strategicznych inwestycji w produkcję wyrobów premium, transformację cyfrową i poprawę efektywności działania.

W 2021 roku spółka planuje kontynuować inwestycje w wysokomarżowe produkty, instalację nowych pneumatycznych stacji nasypowych w celu dalszego ulepszania jakości produktów i efektywności produkcji. Pandemia dodatkowo wzmocniła tzw. trend cocooning, czyli koncentrację na poprawianiu komfortu i estetyki swojego miejsca zamieszkania, co przełożyło się na jeszcze silniejszy popyt na produkty spółki.

Pfleiderer jest branżowym liderem w wykorzystaniu drewna recyklingowego w produkcji wyrobów płyt drewnopochodnych. Obecnie używa około 18% surowca z recyklingu i planuje zwiększyć jego udział do 30% w ciągu dwóch lat. Zwiększenie udziału recyklingu w wyrobach spółki pozwala na znaczące obniżenie kosztów produkcji i dalszy rozwój zamkniętego obiegu produktów. 

Podsumowanie 2020 roku

Spółka Pfleiderer Polska odnotowała wzrost wolumenów sprzedaży w kategorii produktów wysokomarżowych pomimo znacznego spowolnienia w branży meblowej w II kwartale 2020. Korzystny miks produktowy – większy udział w przychodach wysokomarżowych wyrobów takich jak MFC, CPB, blatów czy lakierowanych HDF, przyczynił się do znaczącej poprawy marżowości. Znaczenie tych produktów w przychodach rośnie dzięki inwestycjom Grupy Pfleiderer w rozbudowę produkcji głównie produktów wysokomarżowych. W latach 2017-2020 Grupa zrealizowała plan inwestycyjny o łącznej wartości 74 mln EUR.

Rozpoczęty wcześniej proces transformacji cyfrowej został przyspieszony w 2020 roku w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. W minionym roku spółka pracowała także nad dalszą poprawą jakości produktów, minimalizacją kosztów ich wytworzenia i rozwojem zamkniętego obiegu produktów.

W tym celu w zakładzie w Grajewie zainstalowano nowe sortowniki pozwalające na dalszą redukcję zanieczyszczeń mineralnych w płytach, w grudniu rozpoczęto budowę nowych stacji nasypowych (zakończenie planowane jest na koniec I kwartału 2021 roku). Z kolei w zakładzie w Wieruszowie zakupiono instalację do przerobu drewna z recyklingu. Odpowiadając na umacniające się megatrendy związane z większą koncentracją konsumentów na domowych  remontach, spółka przygotowała nową kolekcję MoodStories 2021-2024.

– Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki w niestabilnym otoczeniu rynkowym, w pełni wykorzystując szanse rynkowe. Pomimo działania w nadzwyczajnym reżimie sanitarnym zachowaliśmy ciągłość działania we wszystkich obszarach. Duże inwestycje w ostatnich latach, rozpoczęty proces digitalizacji, zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki w Grajewie umożliwiły nam szybkie reagowanie na rosnący popyt. Coraz większy udział w sprzedaży produktów wysokomarżowych pozytywnie przekłada się na poziomy rentowności. Przyjęty model biznesowy, oparty na dywersyfikacji produktowej i geograficznej, elastyczności kształtowania kosztów jest odporny na wahania koniunktury i wspiera długoterminowy rozwój spółki. Dodatkowo sprzyja nam rynek i zmiana zachowań konsumenckich. Pandemia wzmocniła megatrendy widoczne już wcześniej – klienci  coraz mocniej koncentrują się na remontach, upiększaniu i zwiększaniu komfortu swojego miejsca zamieszkania i otoczenia, bo tak teraz spędzają większość czasu. Zakończenie kluczowych inwestycji, odpowiednie moce produkcyjne, wdrożenie systemu SAP Commerce Cloud umożliwiający dalszy rollout i nowoczesny design to nasze fundamenty do dalszego wzrostu – mówi Grzegorz Kulesza, Dyrektor Zarządzający Pfleiderer Polska Sp. z o.o.  odpowiedzialny za rozwój biznesu w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej.

Polski rynek meblowy #3 w Europie, #1 RTA

Polski rynek meblowy jest trzecim w Europie pod względem wielkości (produkcja o wartości 12 mld EUR w 2019 roku) oraz największym  w sektorze mebli gotowych do montażu (RTA). Spółka spodziewa się średniorocznego wzrostu (CAGR) polskiego sektora meblowego w latach 2020-2025 na poziomie około 5,2%.

– Polski rynek meblowy jest jednym z największych w Europie, to hub produkcyjny dla pozostałej części Europy. Pfleiderer w Polsce jest w gronie liderów, zajmuje 2. pozycję. Dzięki stałej optymalizacji produkcji mamy najniższe na rynku koszty wytworzenia pojedynczego produktu. Spółka ma rekordowe oceny satysfakcji klienta, istotnie wyprzedamy konkurencję. Znaczenie polskiej branży meblowej na rynku międzynarodowym umacnia się, a trudny 2020 rok pokazał, że jesteśmy w stanie szybo reagować na zmiany w otoczeniu. Mamy zbudowane silne fundamenty, by w 2021 zwiększać skalę i rentowność dlatego z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój spółki – mówi Grzegorz Kulesza, Dyrektor Zarządzający Pfleiderer Polska Sp. z o.o.

~kafal