Konfiguracja 3D Online na stronie www

Konfiguracja 3D Online na stronie www

ABRYS SysTEM oferuje rozbudowaną bibliotekę funkcjonalności konstrukcyjnych przeznaczonych do konfigurowania mebli indywidualnych.

Zabudowy i szafy (wnękowe czy wolnostojące) charakteryzują się dużą zmiennością konstrukcji. Ujęcie ich w ramy zwykłych konfiguratorów stawia ograniczenia. Dlatego ABRYS posiada dedykowaną bibliotekę funkcjonalności, przeznaczoną wyłącznie na potrzeby projektowania takich mebli. Pozwala ona dowolnie kształtować wnętrze szaf i fasady, tak dla systemów przesuwnych, jak dla drzwi rozwieranych. Można projektować zabudowę w sposób modułowy, dostawiając osobne moduły, wstępnie wcześniej skonfigurowane i zapisane w bibliotece, albo zaprojektować szafę jako całość, konfigurując korpus i kolejne jej podziały na przestrzenie użytkowe.

Przykładowe wzory korpusów szaf

Użytkownik ma do wyboru szafy z fasadami przesuwnymi według oferty danego producenta. Wybór rodzaju powoduje automatyczne dobranie wszystkich niezbędnych komponentów składowych systemu i wyliczenie wielkości płyt drzwi oraz naniesienie na nie wszystkich wierceń do obróbek maszynowych.

Uderzająco wysoka jakość widoku 3D sprawia, że korzystanie z konfiguratora to wyjątkowe doświadczenie dla kupującego. Prezentuje on światła, cienie, połysk lub matowość i inne cechy materiałów, doskonale odzwierciedlając struktury powierzchni. Fot. Abrys

Dla szaf o frontach rozwieranych można narzucić jeszcze bardziej zróżnicowany układ podziałów fasady z uwzględnieniem nie tylko drzwi, ale i szuflad czy przestrzeni otwartych. Dzięki temu można za pomocą tego narzędzia projektować i produkować meble pokojowe, meblościanki czy komody i szafki RTV. Aranżowanie regałów i bibliotek jest wyjątkowo proste i szczególnie laikom daje wiele przyjemności w pracy z programem.

Przykładowe moduły

Przygotowane i zapisane w bibliotece gotowe moduły pozwalają na przygotowanie kompletnej propozycji dla klienta w 2-3 min. Każdy z modułów „dopasowuje się” automatycznie do przeznaczonej dla niego przestrzeni w korpusie. Moduły mogą być też zestawiane jako niezależne konstrukcyjnie i zestawiane w jedną szafę z fasadą.

Cały proces produkcji zamówienia jest automatycznie rozpisywany przez ABRYS SysTEM w kilkadziesiąt sekund. Począwszy od wykazów materiałowych, poprzez rozkrój płyty, rozplanowanie ścieżki produkcyjnej dla każdej formatki, aż do utworzenia instrukcji obróbki na maszynach ustawianych ręcznie czy na centrach CNC. Fot. Abrys

Każdy z użytych modułów można zmodyfikować i dostosować do potrzeb klienta na potrzeby danego projektu albo do biblioteki na potrzeby przyszłych zamówień.

Biblioteka gotowych aranżacji szaf

Każdą z nowo zaprojektowanych szaf można zapisać do galerii, podzielonej na kategorie. Kupujący może wybrać odpowiadające mu rozwiązanie i nie tylko dopasować wymiarowo do swoich potrzeb, ale dokonać też zmian konstrukcji układu wnętrza czy wyposażenia użytkowego.

Kompleksowe wyposażenie i akcesoria

Biblioteka okuć i akcesoriów jest dostosowana do oczekiwań polskich producentów zabudów. Użytkownik może wybrać odpowiadające mu systemy przesuwne, zawiasy, szuflady, drążki, pantografy, kosze, wieszaki itp. Program automatycznie dobiera odpowiedni element i wstawia do projektu, tak aby gwarantował prawidłowe funkcjonowanie. Każda taka operacja podlega automatycznemu sprawdzeniu poprawności, wycenie i analizie technologicznej. W ten sposób SysTEM na bieżąco wyświetla cenę aktualnej konfiguracji zabudowy oraz przetwarza projekt technologicznie. W ten sposób jest on w każdym momencie gotowy tak do zamówienia, jak i produkcji.

Wizualizacja ruchu

Dotknięcie palcem ekranu powoduje, że drzwi się otwierają, pokazując wnętrze szafy, lub zamykają. W ten sposób można wysunąć szufladę, kosz czy półki na buty. Również elementy dekoracyjne do szafy będą się poruszały wraz z akcesoriami. Uatrakcyjnia to projekt, ale – co ważniejsze – prezentuje funkcjonalność szafy.

Etykieta w ABRYS SysTEM to coś więcej niż tylko numer formatki i kod kreskowy. Etykieta może zawierać instrukcję okleinowania krawędzi wg kolejności, instrukcję mocowania na centrach CNC w kolejnych fazach produkcji, uproszczoną instrukcję montażu, instrukcje dla zrobotyzowanych linii produkcyjnych i wiele innych informacji. Fot. Abrys

Wycena

Mimo tego, że każdy projekt jest indywidualny i unikatowy, to jest automatycznie wyceniany według aktualnych cen i bezpośrednio wysyłany do produkcji. Każde zamówienie może być wyliczone według założonych cen jednostkowych, uwzględniających uśrednioną odpadowość, albo rozliczone dokładnie z uwzględnieniem rzeczywistego zużycia arkuszy płyty. Dzięki modułowi optymalizacji rozkroju arkuszy płyty meblowej, już na etapie składania zamówienia można sprawdzić realny koszt zużytych arkuszy płyty i zobaczyć podgląd planu rozkroju arkuszy użytych materiałów.

Rejestrowanie i ewidencja zamówień

Każdy projekt/zamówienie jest automatycznie numerowane, rejestrowane i przypisywane do listy projektów jako nowy lub jako jego kolejna zmiana. System śledzi i rejestruje historię zmian projektu i pozwala na zarządzanie kolejnymi wersjami oraz wybór tej wersji, która ma być wersją do produkcji.

Statusy realizacji zamówień

Każda zmiana dokonana w projekcie/zamówieniu jest odnotowywana przez system i rejestrowana; dotyczy to również zmian w procesie realizacji. Każda zmiana statusu zamówienia w toku procesu realizacji jest odnotowywana i wyświetlana w rejestrze, ale również wpływa na uprawnienia użytkowników względem projektu/zamówienia, np. przyjęcie do produkcji może zablokować możliwość dokonywania zmian w zamówieniu. Lista i funkcjonalność statusów realizacji jest modyfikowalna dla danej firmy.

Operacje technologiczne CNC

Funkcja wysyłania do produkcji automatycznie aplikuje technologię do zamówienia/projektu, jaka obowiązuje w danej firmie (zapisana w profilu technologicznym). W firmie użytkownika mogą występować reguły technologiczne w różnych wariantach (np. dla różnie skonfigurowanych linii produkcyjnych i maszyn). Wtedy technolog może wybrać dla danego projektu wymagany wariant inny niż założony standardowo.

Integralny system online

Moduł Integrujący pozwala łączyć się ze sklepami internetowymi na platformach obsługujących Rest-API i systemami ERP.

ABRYS nie wymaga instalowania oprogramowania na komputerach, wystarczy przeglądarka internetowa. Nie wymaga kluczy sprzętowych, sieci LAN w firmie, okablowania, serwerów, ich serwisu, aktualizacji, zabezpieczania i obsługi przez informatyków.

Podsumowując – Konfigurator 3D Online ABRYS SysTEM – Biblioteka Szaf to kompletny system gotowy do włączenia do dowolnej strony www czy sklepu internetowego. To pełny zestaw funkcji do projektowania zabudów, ich dynamicznej wyceny, zamawiania i śledzenia realizacji, a na koniec zautomatyzowanej produkcji na centrach CNC.

~artykuł promocyjny