Kronospan nie przejmie polskiego oddziału Pfleiderer

<strong>Kronospan nie przejmie polskiego oddziału Pfleiderer</strong>

Zdaniem unijnego organu ochrony konkurencji, przejęcie Pfleiderer Polska przez Kronospan spowodowałoby utworzenie dominującego gracza na rynku płyt drewnopochodnych, tym samym prowadząc do wyższych cen i obniżenia jakości.

Austriacki producent płyt i materiałów drewnopochodnych – firma Kronospan nie rozwiała obaw unijnych organów antymonopolowych w związku ze swoją ofertą dotyczącą przejęcia polskiego oddziału niemieckiej firmy Pfleiderer – przekazała 30 listopada szefowa unijnego urzędu antymonopolowego Margrethe Vestager po tym, jak firmy zerwały umowę.

Przypomnijmy, że 15 lutego 2022 r. Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji dwóch producentów płyt drewnopochodnych: Kronospan Holdings P.L.C. z siedzibą na Cyprze oraz Pfleiderer Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, należącej do Grupy Pfleiderer z siedzibą w Niemczech. Pfleiderer Polska ma dwa zakłady produkcyjne – w Grajewie i Wieruszowie. Koncentracja miała być dokonywana w drodze zakupu udziałów/akcji.

W wyniku wstępnego badania rynku przeprowadzonego przez Komisję wykazano szereg wstępnych problemów dotyczących silnej pozycji stron na rynku dostaw niektórych rodzajów płyt drewnopochodnych.

Przeprowadzone szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczyło skutków transakcji i potwierdziło wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.

Dlatego unijny organ ochrony konkurencji poinformował, że środki zaradcze oferowane przez Kronospan nie złagodziły jego obaw związanych z utworzeniem dominującego gracza na rynku płyt wiórowych surowych i powlekanych melaminą w Polsce i krajach bałtyckich.

Nasze dogłębne badanie wykazało, że proponowana transakcja negatywnie wpłynie na konkurencję na tych rynkach, prowadząc do wyższych cen, obniżenia jakości lub mniejszego wyboru dla klientów – przekazała Vestager w oświadczeniu. – Ponieważ środki zaradcze oferowane przez Kronospan nie rozwiały naszych obaw dotyczących konkurencji, nie mogliśmy rozliczyć transakcji. Przyjmujemy do wiadomości decyzję Kronospanu o rezygnacji z umowy.

~kor