Kompleksowy i integralny ABRYS SysTEM

Kompleksowy i integralny ABRYS SysTEM

To, że oprogramowanie ABRYS jest integralne, oznacza, że zostało zaprojektowane jako jednolity, kompleksowy system, a nie zestaw połączonych ze sobą niezależnych aplikacji. Dzięki temu zapewnia pełną obsługę całego procesu: od projektowania mebli indywidualnych, poprzez produkcję, aż po montaż. Jednocześnie umożliwia optymalizację zużycia materiału dla każdego projektu oraz generuje elektroniczne instrukcje dla centrów obróbczych CNC.

ABRYS SysTEM umożliwia efektywne zarządzanie produkcją mebli, od projektowania po montaż, z optymalizacją zużycia materiałów i generowaniem instrukcji sterujących dla centrów obróbczych CNC. Jest to intuicyjne narzędzie, które umożliwia szybszą, lepszą i bardziej wydajną produkcję.

Dedykowana biblioteka funkcjonalności

ABRYS SysTEM oferuje rozbudowaną bibliotekę funkcjonalności konstrukcyjnych przeznaczonych do konfigurowania mebli indywidualnych.

Zabudowy i szafy (wnękowe czy wolnostojące) charakteryzują się dużą zmiennością konstrukcji. Ujęcie ich w ramy zwykłych konfiguratorów stawia ograniczenia. Dlatego ABRYS posiada dedykowaną bibliotekę funkcjonalności przeznaczoną wyłącznie na potrzeby projektowania takich mebli. Pozwala ona dowolnie kształtować wnętrze szaf i fasady, tak dla systemów przesuwnych, jak dla drzwi rozwieranych. Można projektować zabudowę w sposób modułowy, dostawiając osobne moduły, wstępnie wcześniej skonfigurowane i zapisane w bibliotece, albo zaprojektować szafę jako całość, konfigurując korpus i kolejne jej podziały na przestrzenie użytkowe.

Przykładowe wzory korpusów szaf i gotowe moduły

Użytkownik ma do wyboru szafy z fasadami przesuwnymi według oferty danego producenta. Wybór rodzaju powoduje automatyczne dobranie wszystkich niezbędnych komponentów składowych systemu i wyliczenie wielkości płyt drzwi oraz naniesienie na nie wszystkich wierceń do obróbek maszynowych.

Dla szaf o frontach rozwieranych można narzucić jeszcze bardziej zróżnicowany układ podziałów fasady z uwzględnieniem nie tylko drzwi, ale i szuflad czy przestrzeni otwartych. Dzięki temu można za pomocą tego narzędzia projektować i produkować meble pokojowe, meblościanki czy komody i szafki RTV. Aranżowanie regałów i bibliotek jest wyjątkowo proste i szczególnie laikom daje wiele przyjemności w pracy z programem.

Przygotowane i zapisane w bibliotece gotowe moduły pozwalają na przygotowanie kompletnej propozycji dla klienta w 2-3 min. Każdy z modułów „dopasowuje się” automatycznie do przeznaczonej dla niego przestrzeni w korpusie. Moduły mogą być też zestawiane jako niezależne konstrukcyjnie i zestawiane w jedną szafę z fasadą.

Każdy z użytych modułów można zmodyfikować i dostosować do potrzeb klienta na potrzeby danego projektu albo do biblioteki na potrzeby przyszłych zamówień.

Każdą z nowo zaprojektowanych szaf można zapisać do galerii, podzielonej na kategorie. Kupujący może wybrać odpowiadające mu rozwiązanie i nie tylko dopasować wymiarowo do swoich potrzeb, ale dokonać też zmian konstrukcji układu wnętrza czy wyposażenia użytkowego.

Fot. Etykieta może zawierać instrukcję okleinowania krawędzi wg kolejności, instrukcję mocowania
na centrach CNC w kolejnych fazach produkcji, uproszczoną instrukcję montażu, instrukcję dla
zrobotyzowanych linii produkcyjnych i wiele innych informacji.
Fot. Cały proces produkcji zamówienia jest automatycznie rozpisywany przez ABRYS SysTEM w kilkadziesiąt sekund.

Kompleksowe wyposażenie i akcesoria

Biblioteka okuć i akcesoriów jest dostosowana do oczekiwań polskich producentów zabudów. Użytkownik może wybrać odpowiadające mu systemy przesuwne, zawiasy, szuflady, drążki, pantografy, kosze, wieszaki itp. Program automatycznie dobiera odpowiedni element i wstawia do projektu, tak aby gwarantował prawidłowe funkcjonowanie. Każda taka operacja podlega automatycznemu sprawdzeniu poprawności, wycenie i analizie technologicznej. W ten sposób SysTEM na bieżąco wyświetla cenę aktualnej konfiguracji zabudowy oraz przetwarza projekt technologicznie, a także jest on w każdym momencie gotowy tak do zamówienia, jak i produkcji.

Wycena i rejestracja zamówień

Mimo tego, że każdy projekt jest indywidualny i unikatowy, to jest automatycznie wyceniany według aktualnych cen i bezpośrednio wysyłany do produkcji. Każde zamówienie może być wyliczone według założonych cen jednostkowych, uwzględniających uśrednioną odpadowość albo rozliczone dokładnie z uwzględnieniem rzeczywistego zużycia arkuszy płyty. Dzięki modułowi optymalizacji rozkroju arkuszy płyty meblowej, już na etapie składania zamówienia można sprawdzić realny koszt zużytych arkuszy płyty i zobaczyć podgląd planu rozkroju arkuszy użytych materiałów.

Każde zamówienie jest automatycznie numerowane, rejestrowane i przypisywane do listy projektów jako nowe lub jako jego kolejna zmiana. System śledzi i rejestruje historię zmian projektu i pozwala na zarządzanie kolejnymi wersjami oraz wybór tej wersji, która ma być wersją do produkcji.

Dotyczy to również zmian w procesie realizacji. Każda zmiana statusu zamówienia w toku procesu realizacji jest odnotowywana i wyświetlana w rejestrze, ale również wpływa na uprawnienia użytkowników względem projektu/zamówienia, np. przyjęcie do produkcji może zablokować możliwość dokonywania zmian w zamówieniu. Lista i funkcjonalność statusów realizacji jest modyfikowalna dla danej firmy.

Fot. Wybór rodzaju szafy powoduje automatyczne dobranie wszystkich niezbędnych komponentów.

Operacje technologiczne CNC

Funkcja wysyłania do produkcji automatycznie aplikuje technologię do zamówienia/projektu, jakie obowiązują w danej firmie (zapisana w profilu technologicznym). W firmie użytkownika mogą występować reguły technologiczne w różnych wariantach (np. dla różnie skonfigurowanych linii produkcyjnych i maszyn). Wtedy technolog może wybrać dla danego projektu wariant inny niż założony standardowo.

Integralny system online

Konfigurator 3D Online ABRYS SysTEM – Biblioteka Szaf nie wymaga instalowania oprogramowania na komputerach, wystarczy przeglądarka internetowa. Nie wymaga kluczy sprzętowych, sieci LAN w firmie, okablowania, serwerów, ich serwisu, aktualizacji, zabezpieczania i obsługi przez informatyków. Ten kompletny system gotowy jest do włączenia do dowolnej strony www czy sklepu internetowego.

To pełny zestaw funkcji do projektowania zabudów, ich dynamicznej wyceny, zamawiania i śledzenia realizacji, a na koniec zautomatyzowanej produkcji na centrach CNC. Dzięki temu już na etapie konfigurowania mebli czy całej aranżacji, użytkownik może widzieć nie tylko estetyczną czy funkcjonalną formę mebla, ale i wszystkie szczegóły konstrukcyjne i technologiczne złączy, akcesoriów, wierceń, frezowań czy wybranych obrzeży. Każda zmiana w meblu natychmiast jest widoczna we wszystkich jego szczegółach. Ta unikalna właściwość gwarantuje poprawność projektu i 100-proc. zgodność z tym, co będzie wyprodukowane.

~artykuł promocyjny