Spotkanie na szczycie

Spotkanie na szczycie

Spotkanie na szczycie, które odbyło się w Bad Salzuflen było już trzecim spotkaniem organizacji reprezentujących producentów mebli oraz branżę meblarską z dwóch krajów – Polski i Niemiec.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli ma kolejny powód do dumy, w dniu 28 stycznia 2020 r. podczas Dni Partnerskich – targów meblowych dla branży meblowej w Bad Salzuflen odbyło się spotkanie pomiędzy prezesem OIGPM, Janem Szynaką, a kierownictwem niemieckich związków związanych z meblarstwem i branżą drzewną. Powyższe pokazuje nam, że przedstawiciele polskiego przemysłu meblarskiego są na europejskich „salonach” nie tylko zauważani, ale szanowani i zapraszani do współpracy oraz opiniowania wszystkich istotnych spraw, które dzieją się na europejskim i światowym rynku meblowym.
OIGPM oraz polska branża meblarska nie bez powodu jest zauważalna na całym świecie, w 2019 r. Polska objęła tytuł pierwszego eksportera mebli w Europie, a drugiego na świecie! Tym samym, jak wynika z dostępnych prognoz, rok 2019 zamkniemy kolejnym rekordem w wartości eksportu mebli z Polski. Według prognoz B+R Studio polski eksport w 2019 r. wyniesie 10,9 mld euro. Według danych opublikowanych przez Eurostat wartość eksportowanych mebli z Polski w okresie od stycznia do lipca 2019 r. wyniosła 6,5 mld euro.
Spotkanie na szczycie, które odbyło się w Bad Salzuflen było spotkaniem organizacji reprezentujących producentów mebli oraz branżę meblarską z dwóch krajów – Polski i Niemiec. Te dwa kraje oraz Włochy są największymi producentami i eksporterami mebli w Europie. Wartym uwagi jest fakt, iż zwłaszcza polski przemysł meblowy w ostatnich latach doskonale się rozwijał i producenci mebli z Polski są istotnymi rozgrywającymi nie tylko w Europie, ale również na świecie.
Działania i siła OIGPM pod przewodnictwem Prezesa Jana Szynaki budzą uznanie i szacunek w niemieckich organizacjach związanych z branżą meblarską. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatnich latach poprzez wspólne działania na rzecz wolnego handlu meblami w Europie (działania wspólne na rzecz niedopuszczenia do wprowadzenia przez rząd francuski protekcyjnych działań, których powodem miał być formaldehyd).
Niemieccy partnerzy – w tym Związek Niemieckiego Przemysłu Meblowego (VDM), jak i Federacja Niemieckiego Przemysłu Drzewnego (HDH) – byli pod wrażeniem skuteczności działań Jana Szynaki, stojącego na czele OIGMP. Między innymi chodziło o zorganizowanie spotkania i podjęte środki bezpośrednio na szczeblu ministerialnym w 2017 r., podjętą interwencję Rządu RP poprzez Ministerstwo Gospodarki i MSZ bezpośrednio w Komisji Europejskiej.

Powyższe było już trzecim spotkaniem na szczycie kierownictwa OIGPM oraz VDM i HDH (poprzednie to luty 2017 oraz luty 2018).
Delegacje pod przewodnictwem Prezesa Jana Szynaki i Jana Kurtha spotkały się w Centrum Targowym w Bad Salzuflen podczas wydarzenia targowego Partner Tage. Niektóre z istotniejszych poruszonych tematów to:
• Prezentacja informacji o obu organizacjach branżowych (w Niemczech w 2019 r. doszło do istotnych zmian); kwestia wzajemnej wymiany informacji oraz platformy komunikacji (strona niemiecka proponuje przystąpienie OIGPM do EFIC).
• Informacja VDV o działaniach Niemieckiego Urzędu Antymonopolowego związanego z wielkimi fuzjami na rynku niemieckim dużych sieci sprzedażowych (jako przykład Lutz i Roller). Według informacji od naszych partnerów sprawa „oprze” się o Komisję Europejską oraz o stosowny organ antymonopolowy UE.
• Sprawy związane z globalnym rynkiem meblowym; rynek chiński (wojna handlowa z USA oraz kwestia zagrożeń wynikających z koronawirusem /spowolnienie).
• Relacje i wzajemne oddziaływanie polskiego i niemieckiego przemysłu i handlu w branży meblowej. Podkreślenie potrzeby wspólnego rozwoju i czerpania wzajemnych korzyści niż postrzegania jako rywala.
• Wyrażono obustronne zadowolenie z wzajemnych kontaktów i podjęto postanowienie o wspólnych działaniach w najbliższej przyszłości. Chodzi o wprowadzenie norm z rynku niemieckiego (od 1.01.2020) dot. formaldehydu jako normy UE – a poprzez to stworzenie równych warunków konkurencji (dostawcy spoza UE).

~gac