Od konfiguracji mebli do ich produkcji

Od konfiguracji mebli do ich produkcji

Firma ABRYS, jako jedyna w Polsce, rozwija od wielu lat autorski system do produkcji mebli, działający w 100 proc. online, który jest niezastąpionym narzędziem w produkcji mebli na zamówienie.

Pandemiczna rzeczywistość, w jakiej przyszło produkować meble, wymaga innowacyjnych i kompletnych rozwiązań. Do takich z pewnością należy, obejmujący cały proces produkcji mebli na zamówienie ABRYS SysTEM, tworzony przez specjalistów firmy ABRYS. System działa w 100 proc. online – od konfiguracji do produkcji. Całość procesów realizowana jest online poprzez przeglądarkę internetową. Nie ma konieczności instalowania żadnych dodatkowych aplikacji lokalnie. Wystarczy się zalogować z dowolnego komputera z przeglądarką i dostępem do Internetu. Oprogramowanie generuje automatycznie komplet informacji i dokumentów niezbędnych do wyprodukowania zamówień na podstawie skonfigurowanych indywidualnie przez klienta mebli.

Konfigurator Online

Konfigurator 3D Online firmy ABRYS pozwala każdemu klientowi skonfigurować meble w 100 proc. dopasowane do jego potrzeb, automatycznie wycenić, kupić, a producentowi umożliwia wyprodukowanie ich, z uwzględnieniem wszystkich naniesionych przez zamawiającego modyfikacji. Konfigurator można dostosować do własnej strony www, tak że stanie się on jej częścią. Można połączyć go z własnym systemem zamówień. ABRYS zapewni automatyzację produkcji i pełne wdrożenie od A do Z.  

 Produkując dla różnych grup odbiorców, musimy dostosować się do ich potrzeb albo potrzeb różnych rynków. ABRYS pozwala zarządzać wieloma standardami konstrukcji i technologii mebli w jednej firmie produkcyjnej. Dzięki temu ten sam projekt może być wykonany i wyprodukowany w różnych wariantach konstrukcyjno-technologicznych oraz w różnych standardach materiałów, okuć i akcesoriów.

Uderzająco wysoka jakość widoku 3D w czasie rzeczywistym sprawia, że korzystanie z konfiguratora to wyjątkowe doświadczenie dla kupującego. Prezentuje on światła, cienie, połysk lub matowość i inne cechy materiałów, doskonale odzwierciedlając struktury powierzchni i jej nierówności, np. rysunek usłojenia drewna. Wbudowana animacja elementów ruchomych – drzwi, szuflady, klapy otwierają się i zamykają, gdy tylko na nie wskażemy. System uwzględnia również ruchy kinematycznie złożone. Pozwala to doskonale oddać funkcjonalność mebli, ich akcesoriów i mechanizmów.

Automatyczny obrót sceny oznacza, że scenę można swobodnie przybliżać, oddalać, obracać i oglądać pod dowolnym kątem. Gdy jednak nie są wykonywane żadne operacje – scena zaczyna obracać się sama, prezentując dany mebel z różnych stron. To zwraca uwagę i przyciąga zainteresowanie, zachęcając do konfiguracji i zakupów.

Dzięki interaktywnemu podglądowi 3D każdego komponentu zamówienia – użytkownik może w każdej chwili podejrzeć w przeglądarce nie tylko mebel w całości czy w rozbiciu, ale i poszczególne jego komponenty ze wszystkimi szczegółami technologicznymi – obróbek, okleinowania. Wskazując poszczególne komponenty czy operacje technologiczne, otrzymuje ich szczegółowy opis.

Przetwarzanie zamówień

Każde zamówienie jest widoczne online po zalogowaniu się w ABRYS SysTEM-ie dla każdego uprawnionego pracownika poprzez przeglądarkę internetową. Widać całą historię projektu – kolejne jego wersje oraz wszystkie notatki i uwagi poczynione przez pracowników uczestniczących w projektowaniu oraz dalszej realizacji. Wszystkie niezbędne dane, wyceny, zestawienia materiałowe, podgląd projektu, rzuty oraz technologie wykonania są dostępne dla każdego uprawnionego w dowolnym momencie i każdej lokalizacji. SysTEM przechowuje i udostępnia wszystkie dokumenty projektu: szkice, notatki z pomiarów, ustalenia z klientem i zdjęcia z inwentaryzacji, ale również wszystkie pliki wygenerowane przez ABRYS SysTEM automatycznie: kody CNC dla centrów obróbczych, instrukcje techniczne do produkcji i montażu, etykiety z kodami kreskowymi i instrukcje rozkroju, wykazy materiałowe itp.

Przygotowanie produkcji

Cały proces produkcji zamówienia jest automatycznie rozpisywany przez ABRYS SysTEM w kilkadziesiąt sekund. Począwszy od wykazów materiałowych, poprzez rozkrój płyty, rozplanowanie ścieżki produkcyjnej dla każdej formatki, aż do utworzenia instrukcji obróbki na maszynach ustawianych ręcznie czy na centrach CNC. Dla firm, które posiadają zrobotyzowane ciągi transportu i podawania elementów do centrów obróbczych, ABRYS SysTEM generuje odpowiednie kody sterujące. Na potrzeby operacji wykonywanych z udziałem pracownika tworzone są automatycznie rysunkowe instrukcje techniczne z obróbkami każdej formatki oraz montażem każdej szafki.

Proces uwzględnia specyfikę danego zakładu: parametry maszyn, ich konfigurację, oprzyrządowanie i zainstalowane narzędzia. Na ich podstawie tok produkcyjny rozpisywany jest optymalnie na kolejne gniazda obróbki czy poszczególne zamocowania.

Monitorowanie

Każdy element niezbędny do realizacji zamówienia i każda operacja są indywidualnie identyfikowane i rozliczane w SysTEM-ie. Dzięki unikalnym kodom kreskowym czy kodom QR wiadomo, na jakim etapie produkcji znajduje się każda formatka, a zatem i całe zamówienie. Kompletując okucia, akcesoria i inne komponenty, dostaje się adres regału czy półki w magazynie, pomocny do ich pobrania. System informuje o ilości elementów w zamówieniu, wadze każdego z nich i wadze zbiorczej, cenie i czasie niezbędnym do ich wykonania, z uwzględnieniem również czasów przygotowawczo-zakończeniowych.

Dowolna część lub komplet informacji może być wysyłany do innych systemów ERP na dowolnym etapie realizacji w celu rejestracji zamówień, rezerwacji materiałów, wydania faktur i dokumentów towarzyszących, itd.

Wymiana danych może się odbywać na żądanie użytkownika lub automatycznie – w momencie zaistnienia zdarzenia wymagającego synchronizacji danych.

Indywidualizacja produktów

ABRYS SysTEM daje możliwość poszerzenia oferty dla klienta o meble dopasowane do jego indywidualnych potrzeb, a dodatkowo przy zachowaniu kosztów produkcji seryjnej. Gdy klient klika „Zamawiam”, w jednym momencie komplet danych dla automatycznej produkcji i realizacji zamówienia trafia do producenta. Takie podejście daje istotną przewagę nad konkurencją, a wykorzystanie interaktywnego kreatora 3D online pozwala dotrzeć do klienta bezpośrednio.

Ilość możliwości konfiguracji produktu może być dowolna. Nie rezygnując z automatyzacji produkcji, można zaoferować swojemu klientowi o wiele więcej niż dotąd, bez komplikowania procesu produkcji. Nowy, modyfikowalny produkt lub ich kolekcja może powstać niezwykle szybko i być od razu dostępna dla klienta do konfiguracji, sprzedaży i produkcji. To daje dużą elastyczność w kreowaniu oferty oraz minimalizuje koszty zapasów magazynowych. Można szybko włączyć lub wyłączyć dostępność wybranego produktu lub tylko materiału czy komponentu możliwego do wyboru.

~gac